به میهن تان افغانستان خوش آمدید

سیمینار "حفاظت از آب" در هرات برگزار شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

شنبه ۳۰ عقرب ۱۳۹۴

مرکز مطالعات ایکالوژی و محیط زیست دفتر هلپ با همکاری بخش مشاوره محیط زیستی ولایت هرات، روز یکشنبه ۱۷عقرب ۱۳۹۴، سیمیناری را تحت نام "حفاظت از آب" و بمنظور تشریک مساعی دولت و نهادهای مردمی در جهت حفظ  و استفاده از آبهای ولایت هرات برگزار نمود.

در این سیمینار والی صاحب ولایت هرات، نمایندگان ریاست های حفاظت محیط زیست، حوزه دریایی هریرود مرغاب، آبرسانی، شاروالی ولایت هرات، حج و اوقاف، دفتر محترم بوردا، فاکولته زراعت پوهنتون هرات و سایر نهادهای ذیربط دولتی ومؤسسات اشتراک نمودند.

در این سمینار ریاست های مربوطه نتایج تحقیقات خویش را با استناد ارقام و شواهد در خصوص وضعیت کنونی آب در هرات، میزان آلودگی، اهمیت و حفظ آب، نتایج ناگوار آلودگی آب و پائین رفتن تدریجی سطح آب و خطر بروز جنگ در رابطه به کمبود آب ارایه نمودند.

محترم والی صاحب ولایت هرات، این سیمینار را ارزنده و موثر ارزیابی و در مورد طرح استراتیژی مشخص درین مورد اظهار نظر نموده و اظهار امیدواری کرد که این سیمینار نقطه شروعی برای تداوم و پیگیری این امر حیاتی و مهم باشد.

محترم پوهاند امید، استاد فاکولته زراعت پوهنتون هرات گشایش این سیمینار را با در نظرداشت معلومات وتحقیقات ارایه شده مثبت و موثر ارزیابی نموده خاطر نشان نمودند بذل مساعی، تحقیق و جستجوی راهکارهای مناسب در این زمینه قابل قدر بوده و مستلزم توجه خاص میباشد.

این سیمینار در رسانه های ملی ومحلی هرات بازتاب گسترده ای داشته است.

منبع: بخش رسانه و فرهنگ موسسه هلپ

 

انتخاب زبان

You are here: خانه پروژه های قبلی محیط زیست سیمینار "حفاظت از آب" در هرات برگزار شد