به میهن تان افغانستان خوش آمدید

برگزاری موفقانه ورکشاپ آموزشی مدیریت دوران پروژه با تاکید بر نظارت، ارزیابی و گزارش دهی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

مدت دور آموزشی: دو هفته (27 دلو الی 10 حوت ۱۳۹۴)

مکان: مرکز آموزشی کارکنان خدمات ملکی ولایت هرات

تعداد اشتراک کنندگان: 26 نفر

برگزار کننده: موسسه هلپ جرمنی

ورکشاپ آموزشی مدیریت پروژه با تمرکز بر نظارت، ارزیابی و گزارش دهی برای 26 تن از مسوولین نظارت از پروژه ها از 25 اداره دولتی به تاریخ 27 دلو با موفقیت به اتمام رسید.

این برنامه آموزشی حسب لزوم دید و هدایت مقام محترم ولایت هرات بمنظور ارتقای ظرفیت کارمندان دولتی و بهبود هماهنگی بین موسسات و ادارات سکتوری برای مدت 10 روز برگزار گردید. اشتراک کنندگان از میان 48 اداره دولتی جهت شرکت در این ورکشاپ به مرکز آموزشی معرفی گردیده بودند. محور بحث این ورکشاپ مدیریت دوران پروژه بود که تمرکز خاص روی مباحث نظارت، ارزیابی و گزارش دهی در پروژه ها صورت گرفت.

این برنامه با کمک مالی و تخنیکی موسسه هلپ جرمنی و در هماهنگی کامل با آمریت ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری مقام محترم ولایت هرات توسط مرکز آموزشی کارکنان خدمات ملکی ولایت هرات تطبیق گردید. این برنامه شامل آموزش های نظری و عملی بوده که توسط آموزگار ارشد مرکز آموزشی کارکنان خدمات ملکی ولایت هرات ارائه گردید و جهت غنامندی هرچه بیشتر، از مهمان های افتخاری و با تجربه نیز بمنظور اشتراک گذاشتن تجارب شان دعوت بعمل آمد.

جلسات آموزشی این ورکشاپ روزانه در یک نوبت (صبح) بمدت 2 ساعت در مرکز آموزشی ارائه گردید.

این ورکشاپ از تاریخ 27 دلو الی 10 حوت 1394 جریان داشت و در پایان محفل اختتامیه ای جهت تقدیر از اشتراک فعالانه اشتراک کنندگان برگزار گردید که در آن محترم محمد آصف سعیدی، رئیس منابع بشری ولایت هرات و محمد علی سروش، مسوول برنامه ارتقای ظرفیت موسسه بین المللی هلپ و مسوولین آمریت ارتقای ظرفیت مقام ولایت و مرکز آموزشی کارکنان خدمات ملکی ولایت هرات حضور داشتند.

قابل یادآوریست که ورکشاپ دوم نظارت و ارزیابی بزودی با هماهنگی مقام محترم ولایت برای سایر ادارات دولتی که در دور اول حضور نداشتند، دایر خواهد شد.

گزارش دهنده: مرکز آموزشی کارکنان خدمات ملکی ولایت هرات / موسسه هلپ جرمنی

 

انتخاب زبان

You are here: خانه پروژه های قبلی ارتقاء ظرفیت برگزاری موفقانه ورکشاپ آموزشی مدیریت دوران پروژه با تاکید بر نظارت، ارزیابی و گزارش دهی