به میهن تان افغانستان خوش آمدید

تجهیز ادارات دولتی در قالب برنامه ارتقای ظرفیت موسسه هلپ

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

شنبه ۱۴ قوس ۱۳۹۴

موسسه هلپ در قالب برنامه ارتقای ظرفیت خویش از سال ۲۰۰۸ بدینسو هر سال دوره های آموزشی ۶ ماهه مدیریت، کامپیوتر، انگلیسی کاربردی و حکومت داری خوب را برای کارمندان ملکی دولت در مرکز آموزشی کارکنان خدمات ملکی ولایت هرات موفقانه تطبیق نموده است.

این دوره های آموزشی به کمک مالی دولت آلمان و با همکاری کمیته ارتقای ظرفیت ولایتی، مقام محترم ولایت هرات، ریاست ساحوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی زون غرب و ریاست محترم اقتصاد ولایت هرات برگزار شده است.

در جریان برنامه، کارمندان ارتقای ظرفیت موسسه هلپ از ادارات اشتراک کننده دیدن نموده تا نیازهای تکنالوژیکی و اداری شانرا ارزیابی کند. بعد از ارزیابی نیازهای شان در ختم برنامه، موسسه هلپ تعدادی لوازم تکنالوژی و اداری را از قبیل کمپیوتر، چابگر، ذخیره کننده برق، تثبیت کننده برق، اسکنر، ماشین فتوکاپی، الماری فایل، میز و چوکی اداری را برای رفع نیاز های شان مد نظر گرفته و به ادارات شان تحویل میدهد تا سهولت هایی را در روند کاری این اشتراک کننده گان ایجاد نماید.

در برنامه آموزشی شش ماهه دوره اول سال ۲۰۱۵,  ۹۰ تن از کارمندان ادارات مختلف دولتی ولایت هرات اشتراک فعال داشته اند. موسسه هلپ بعد از ارزیابی نیازهای شان طبق سال های گذشته تعدادی لوازم اداری و تکنالوژیکی را برای رفع نیازها و ایجاد سهولت در روند کار این اشتراک کننده ها برای ادارات دولتی ذیل خریداری نموده و به ادارات شان تحویل داده است.

  1. ریاست معارف شامل هشت مکتب و دو اداره
  2. ریاست اطلاعات و فرهنگ (بخش روزنامه اتفاق اسلام)
  3. آمریت رادیو و تلویزیون ملی هرات
  4. ریاست منابع بشری مقام ولایت هرات
  5. ریاست امور زنان
  6. ناحیه یازدهم ریاست شاروالی هرات
  7. مدیریت های زراعت انجیل و گذره ریاست زراعت هرات
  8. شفاخانه حوزه وی هرات
  9. ریاست سیلوی هرات

منبع: بخش رسانه و فرهنگ موسسه هلپ

 

انتخاب زبان

You are here: خانه پروژه های قبلی ارتقاء ظرفیت تجهیز ادارات دولتی در قالب برنامه ارتقای ظرفیت موسسه هلپ