به میهن تان افغانستان خوش آمدید

جشن فراغت سیزدهمین دور کارکنان خدمات ملکی از مرکز آموزشی ارتقای ظرفیت ولایت هرات

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

دوشنبه ۱۶ سنبله ۱۳۹۴

جشن فراغت سیزدهمین دور کارکنان خدمات ملکی از مرکز آموزشی ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی هرات امروز در مرکز آموزشی ارتقای ظرفیت اصلاحات اداری برگزار شد.

در این محفل  محترم اصیل الدین جامی، معاون مقام ولایت، محترم الحاج عبدالسلام سلام رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی زون غرب، رؤسای ادارات دولتی، نمایندگان مؤسسات، جامعه مدنی، و مسوولین موسسه هلپ حضور داشتند.

محترم اصیل الدین جامی، معاون مقام ولایت هرات در بیانات خود ضمن تبریک به فارغین سیزدهمین دور از کارکنان خدمات ملکی بر لزوم ارتقای ظرفیت در هر سطحی در ادارات دولتی تاکید نمودند. ایشان همچنین از فارغین خواستند تا خدمت خالصانه به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند و برای بهبود اداره خویش کوشش نمایند.

سپس آقای قاری زاده به نمایندگی از فارغین این دوره، ضمن قدردانی از کمیته ارتقای ظرفیت و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و موسسه هلپ، در مورد تجربیات خویش و مضامینی که طی این برنامه آموزش دیده اند از جمله کمپیوتر، حکومت داری خوب، مدیریت، انگلیسی و مدیریت دوران پروژه و موثریت برنامه صحبت نمودند.

در ادامه محفل محترم الحاج عبدالسلام سلام رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی زون غرب از تکمیل شدن یک دور دیگر از دوره های ارتقای ظرفیت ابراز خرسندی نموده و بر تاثیرات مثبت این برنامه در بهبود کار ادارات اشتراک کننده تاکید نمود.

وی افزود: ظرفیت سازی پروسه ای دوامدار و قابل تجدید است و نیاز به آموزش های اختصاصی بر اساس نیاز ادارات وجود دارد.

تعداد فارغین این دوره 82 نفر بوده که 30% آنها را خانم ها تشکیل می دهند.

محفل با توزیع تصدیقنامه های فارغین سیزدهمین دوره، به پایان رسید.

قابل ذکر است که نظر به تطبیق مؤفقانه این برنامه، ضرورت مبرم به ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی ولایت هرات، علاقه مندی و حمایت کمیته ارتقای ظرفیت ولایتی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری زون غرب، برنامه آموزشی 6ماهه برای کارمندان دولتی برای یک دوره دیگر توسط تمویل کننده این پروژه -دولت آلمان- تمویل و تمدید میگردد.

منبع: بخش رسانه و فرهنگ دفتر هلپ

 

انتخاب زبان

You are here: خانه پروژه های قبلی ارتقاء ظرفیت جشن فراغت سیزدهمین دور کارکنان خدمات ملکی از مرکز آموزشی ارتقای ظرفیت ولایت هرات