به میهن تان افغانستان خوش آمدید

ورکشاپ آموزشی بــــــــــــــــیوگاز

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

تاریخ برگزاری : 30 حمل 95 الی  12 ثور 95

مکان برگزاری : پوهنحی زراعت پوهنتون هرات

برگزار کننده: موسسه بین المللی هلپ

ارائه کننده: انجینیر گلاب شاه روشنیار

مدت : 6 جلسه 3 ساعته

برای اولین بار ورکشاپ آموزشی بیوگاز بشکل نظری و عملی به همکاری مالی و تخنیکی موسسه هلپ در پوهنحی زراعت پوهنتون هرات برگزار گردید.

اهداف ورکشاپ:

هدف از برگزاری این ورکشاپ آموزشی معرفی و توسعه تکنالوژی بیوگاز و آموزش کلیه مراحل ساخت و نصب دستگاه بیوگاز بود. موسسه هلپ هم زمان با شروع ورکشاپ آموزشی بیوگاز،  کار ساخت یک دستگاه بیوگاز، به اندازه 20 متر مکعب را، در فارم تحقیقاتی فاکولته زراعت آغاز نمود. اشتراک کننده گان تمام مراحل ساخت یک دستگاه بیوگاز اعم از سروی ابتدائی، دیزاین، برآورد، اجرا و نصب سیستم را در این دوره فرا گرفتند.

در مجموع به تعداد 25 نفر از ادارت سکتوری و محصلین در این ورکشاپ آموزشی اشتراک نمودند. ادارات اشتراک کننده قرار ذیل می باشد:

  1. ریاست حفاظت محیط زیست؛
  2. ریاست عمومی حوزه دریای هریرود مرغاب؛
  3. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات؛
  4. محصلین دیپارتمنت های مالداری، باغداری و جنگلات و منابع طبیعی فاکولته زراعت پوهنتون هرات.

نتایج کلی سمینار:

تمام مراحل مختلف ساخت و نصب یک دستگاه بیوگاز برای اشتراک کنندگان بشکل عملی و نظری ارایه گردید. همچنین در مورد چگونگی عملکرد و مزایای سیستم بیوگاز، امکانات، منابع، فرصت های موجود در افغانستان برای فعال سازی و انکشاف این سیستم به اشتراک کنندگان معلومات ارائه شد. برعلاوه، اشتراک کنندگان در جریان آموزش، در گروه های مختلف کاری روی دیزاین و اجرای سیستم  بیوگاز بحث نمودند.

اشتراک کنندگان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین ورکشاپ آموزشی، مطالب آموخته را بسیار مفید و کارآمد دانستند.

منبع: بخش رسانه و فرهنگ موسسه هلپ

 

انتخاب زبان

You are here: خانه پروژه های قبلی بیوگاز ورکشاپ آموزشی بــــــــــــــــیوگاز