به میهن تان افغانستان خوش آمدید

اولین سمینار "معرفی سیستم بیوگاز" در هرات برگزار شد

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

شنبه، 28 سنبله 1394

اولین سمینار "معرفی سیستم بیوگاز"، مشترکا توسط موسسه هلپ و موسسه بوردا روز دوشنبه مطابق  23 سنبله 1394 در سالن کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات برگزار شد.

هدف از برگزاری این سمینار یک روزه معرفی سیستم بیوگاز، ایجاد هماهنگی بیشتر بین سکتور های دولتی وغیر دولتی جهت اجرای بهتر، ترویج و استفاده از بیوگاز، آشنایی و آگاهی سکتورهای دعوت شده به سمینار از روند کار سیستم های بیوگاز درهرات و بحث روی اهمیت  ایجاد گروه مشارکین بیوگاز ( کنسرسیوم بیوگاز) در هرات بود.

درمجموع 34 نفر از 17 نهاد دولتی و غیر دولتی ذیدخل و سکتوری درین سمینار اشتراک نمودند از جمله ریاست محترم احیا و انکشاف دهات، ریاست حفاظت محیط زیست، ریاست عمومی حوزه دریایی هریرود - مرغاب ( آمریت  انرژی های تجدید پذیر)، ریاست شاروالی، مشاور و کارشناس حفظ محیط زیست مقام ولایت، ریاست پلان شهرسازی، ریاست فاکولته زراعت و فاکولته انجینری پوهنتون هرات و بسیاری ریاست ها و موسسات مرتبط.

محترم انجینیر نجیب الله نوری، مسئول بخش انجینری موسسه بوردا اطلاعات کاملی در مورد چگونگی عملکرد و مزایای سیستم بیوگاز و امکانات، منابع، فرصت های موجود در افغانستان برای فعال سازی و انکشاف این سیستم برای اشتراک کننده گان ارائه نمودند.

در ادامه سمینار اشتراک کنندگان در گروه های مختلف کاری روی اهمیت و چالش های سیستم بیوگاز در افغانستان بحث نموده و نظریات شان را برای همه ارائه نمودند. اشتراک کننده گان به چهار گروه کاری تقسیم شدند و روی مشکلاتی که نبود سیستم مناسب تصفیه فاضلاب در دوایر دولتی، شفاخانه ها، مکاتب و ادارات دولتی و منازل شخصی به وجود می آورد و همچنین راه حل های آن بحث و تبادل نظر نمودند.

کنسرسیوم بیوگاز افغانستان که در کابل توسط موسسه بوردا بوجود آمده است در این سمینار به معرفی گرفته شد و در مورد اهمیت ایجاد آن در هرات نیز صحبت شد. هدف از ایجاد کنسرسیوم بیوگاز شریک ساختن معلومات و تبادله افکار برای ترویج، انکشاف و اجرای این سیستم بطور پایدار میباشد.

مشاور و کارشناس حفظ محیط زیست مقام ولایت حمایت همه جانبه خود را بمنظور ترویج و انکشاف این سیستم اعلام نموده  واظهار داشت  که اهداف و موثریت این سیستم را با مقام محترم ولایت شریک مینماید واز طریق اداره محلی هرات رسما به ریاست ارگانهای محل بمنظور ترویج، انکشاف و جلب حمایت سیستم بیوگاز گزارش میدهد.

یک تعداد از اشتراک کننده گان  و ریاست های سکتوری بعد از ختم سمینار از جریان کار ساخت سیستم بیوگاز واقع قریه غیبتان ولسوالی انجیل بازدید نمودند و از طرف مسئول ساحوی پروژه بیوگاز در مورد مراحل ساخت و عملکرد سیستم بیوگازمعلومات داده شد.

منبع: بخش رسانه و فرهنگ دفتر هلپ

 

انتخاب زبان

You are here: خانه پروژه های قبلی بیوگاز اولین سمینار "معرفی سیستم بیوگاز" در هرات برگزار شد