به میهن تان افغانستان خوش آمدید

آزادی بیان و فرصتهای شغلی زنان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

وضعیت کنونی اشتغال زنان، آزادی بیان و جامعه مدنی ولایت هرات/افغانستان

وضعیت اشتغال زنان، آزادی بیان و جامعه مدنی در هرات نسبت به سه سال قبل (2009) رشدقابل ملاحظه نموده است.

تیم تحقیقاتی جامعه مدنی دفتر هلپ جرمنی تحقیقاتی را در ارتباط با موضوعات آزادی بیان، وضعیت اشتغال زنان و جامعه مدنی در ولایت هرات انجام داده است تا بتواند تصویر درستی از کشور برای مهاجرینی که سالهای زیادی دور از وطن بوده اند ارائه دهد.

طی سه سال اخیر، سهم زنان در تمام سکتور ها و عرصه های جامعه افغانی افزایش یافته است. زنان افغان بخش مهمی را در ساحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هرات تشکیل داده اند. گرچه سطح مشارکت آنان در سکتورهای دیگر چون بخش سیاست هنوز هم توسط قانون تامین میشود، اما سطح فعالیت و مشارکت آنان درسکتور خصوصی رشد قابل توجه نموده است و امروزه زنان در بخش اشتغال نیزحضور چشم گیری در ادارات دولتی، موسسات غیردولتی، سکتور تجارت، نهادهای مدنی، رسانه های مستقل، دانشگاه ها، کارخانجات و دیگر بخشها دارند. علاوه برآن قانون اساسی افغانستان 50 فیصد حق اشتغال در پست های دولت را به زنان اختصاص داده است .

وضعیت آزادی بیان در ولایت هرات نیز نسبت به سه سال قبل بهتر شده است. وجود پایگاههای رادیویی، تلویزیونی و رسانه های چاپی که اکثرا به صورت خصوصی و مستقل فعالیت میکنند و حضور احزاب سیاسی و نهادهای مدنی از نشانه های رشد آزادی بیان و جامعه مدنی در این ولایت میباشد. البته با وجود این پیشرفتها، مشکلات و چالشهای نیز در این زمینه وجود دارد.

جزوه تحقیقی وضعیت زنان، آزادی بیان و جامعه مدنی ولایت هرات در سال 2009

جزوه تحقیقی وضعیت زنان، آزادی بیان و جامعه مدنی ولایت هرات در سال 2012

 

انتخاب زبان

You are here: خانه پروژه های قبلی زنان و جامعه مدنی