به میهن تان افغانستان خوش آمدید

زراعت

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

وضعیت کنونی سکتور زراعت در ولایت هرات / افغانستان

اساس اقتصاد افغانستان بر مبنای زراعت و دامداری گذاشته شده و تقریبأ 75 درصد نفوس افغانستان بطور مستقیم و غیر مستقیم به فعالیت های زراعتی مشغول اند. زیرا افغانستان دارای آب و هوای مناسب، خاک غنی و منابع وافر آبی جهت انجام فعالیتهای زراعتی می باشد. بنا بر این دولت بیشتر فعالیت های خویش را در راستای پیشرفت سکتور زراعت متمرکز نموده تا بنیه اقتصادی کشور، مخصوصاً اقتصاد روستاها و قریه جات را از این طریق تقویت نماید.

با وجود این جنبه های مثبت، نا امنی و بیکاری همواره نقش مهمی در مهاجرت افغانها به خارج از کشور داشته است. از یک طرف وجود سالها جنگ و نا امنی در افغانستان و از طرف دیگر بیکاری در سطح شهرها و روستا ها سبب شده تا مردم به خارج از کشور مهاجرت نمایند. هر چند هنوز فرصت ها و چانس ها در این کشور بویژه در ولایت هرات جهت پیشرف و ترقی وجود دارد.

سرمایه گذاری درسکتور زراعت یگانه راه اساسی برای حل مشکل بیکاری در سطح کشور بخصوص در سطح قریه جات و روستا ها  بوده و با ایجاد فرصت های شغلی در این بخش نه تنها از مهاجرت ها جلوگیری به عمل می آید، بلکه سبب تشویق کسانیکه در خارج از کشور زندگی می نمایند میگردد، تا به کشور باز گشته ودر بخش زراعت سرمایه گذرای نمایند.

وجود هزارها هکتار زمین های بایر زراعتی دولتی، آفتاب درخشان، منابع آبی کافی، نیروی انسانی و غیره...  دلایل مناسبی  برای سرمایه گذاری در سکتور زراعت از طرف دولت و نهادهای غیر دولتی پیشنهاد گردیده است.

محقیقن تیم زراعت در بخش های ذیل تحقیقاتی را انجام داده اند.

  1. چگونگی دسترسی به زمین های زراعتی دولتی
  2. چگونگی دسترسی به قرضه های بانکی
  3. معرفی موسسات فعال و کمک کننده در بخش  زراعت و دامداری
  4. چگونگی ایجاد و فعالیت اتحادیه ها، انجمن ها و تعاونی ها
  5. معرفی عودت کنندگان موفق و چگونگی رمز موفقیت شان

جهت دانستن وضعیت کنونی سکتور زراعت در ولایت هرات در سال 2013-2012 و دانلود جزوۀ های تحقیقی ما روی لینک های ذیل کلیک نمایید:


جزوۀ تحقیقی زراعت در سال 2009

جزوۀ تحقیقی زراعت در سال 2013-2012


 

انتخاب زبان

You are here: خانه پروژه های قبلی زراعت