محفل بازگشایی مرکز آموزشی فنی و حرفوی استقلال هرات، افغانستان

چاپ

محفل بازگشایی مرکز آموزشی فنی و حرفوی استقلال توسط موسسه حمایت پایدار در افغانستان "اوسا"

زمان برگزاری: پنجشنبه، ساعت 10:00 الی 12:00

تاریخ برگزاری: 12 دلو 1396 مطابق با 01 فبروری 2018

محل برگزاری: مرکز آموزشی فن و حرفه استقلال، هرات، افغانستان

در محفل بازگشایی مرکز استقلال که روز پنجشنبه 01 فبروری 2018 در مرکز آموزشی فنی و حرفوی استقلال برگزار گردید، شماری از مقامات دولتی به شمول آقای افغان، رییس اداره کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین ولایت هرات، آمرکار و مسئول بخش انکشاف مهارت های آن ریاست، رؤسا و کارکنان موسسه بین المللی هلپ، مسوولین دفتر اوسا، انجمن نسوان، انجمن اناب/ انجمن نابینایان، رییس اتحادیه کارگران ولایت هرات، نماینده موسسه WFP در هرات، رؤسای برخی از شرکت های همکار با موسسه اوسا، اعضای شورای محل شهرک مجاهدین، 100 تن از کارآموزان و اساتید صنوف فن و حرفه استقلال و نیز جمعی از رسانه ها حضور داشتند.

نخست خانم الهه بنائی رییس موسسه حمایت پایدار در افغانستان "اوسا" ضمن قدردانی از تشریف آوری مهمانان در مورد بازگشایی مرکز آموزشی فنی و حرفوی استقلال، مرکز خدمات کاریابی و پیشینه موسسه اوسا سخنانی را ایراد نمود.

وی گفت: موسسه حمایت پایدار در افغانستان یک موسسه غیردولتی و غیر انتفاعی بوده و صرفا یک موسسه انکشافی و خیریه می باشد. این موسسه به هدف تقویت و انکشاف وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه بخصوص خانم ها در افغانستان تاسیس گردیده است. اوسا متعهد به اتخاذ یک رویکرد انکشافی پایدار همراه با تاثیر دراز مدت روی جامعه می باشد.

وی علاوه نمود که اولین فعالیت رسمی این موسسه در مرکز خدمات کاریابی بوده و قسمت اعظم فعالیت های این موسسه را تاحال تشکیل داده است. گرچه راه اندازی فعالیت های فنی و حرفوی کار نسبتاً جدیدی برای این موسسه بنظر میرسد اما اوسا قسمت عمده فعالیت های این موسسه در حقیقت، تکمیل کننده آموزش های فنی و حرفوی موسسات همکار ما بوده است.

همچنان وی افزود که اجرای تحقیق سالانه بر روی حرفه های بازاردار در سطح ولایت هرات، برگزاری میزگرد های فن و حرفه و خدمات کاریابی، آموزش تجارت های کوچک برای مستفیدین برنامه های فن و حرفه و نیز ارایه خدمات کاریابی و حمایت های تخنیکی مسلکی برای راه اندازی تجارت های کوچک شان از جمله فعالیت های عمده این موسسه تاکنون بوده است.

به ادامه صحبت های خود وی گفت: موسسه اوسا به تاسی از اهداف مندرج در اساسنامه و با توجه به نیازمندی که در جامعه احساس میشد و تقاضای تمویل کننده بین المللی اش "موسسه هلپ جرمنی" اقدام به راه اندازی برنامه فن و حرفه نمود. بدینمنظور در سال جاری، با همکاری ریاست محترم کار و امور اجتماعی ولایت هرات درخواست تحویل گیری مرکز استقلال را به وزرات کار پیشنهاد نمود. که خوشبختانه در میزان سال 1396، تفاهمنامه همکاری فی مابین موسسه اوسا و وزارت محترم کار و امور اجتماعی به امضاء رسید. قابل توجه است که طی این تفاهمنامه همکاری، موسسه اوسا مسئولیت ترمیم، بازسازی، تجهیز و راه اندازی این مرکز را به عهده گرفت، که اینک ما و شما امروز شاهد افتتاح مجدد این مرکز می باشیم.

سپس جناب آقای ذبیح الله منیب طاهری، رئیس کشوری موسسه بین المللی هلپ جرمنی، پیرامون نقش فن و حرفه در وضعیت توسعه اقتصادی-اجتماعی، پایداری و مفیدیت فن و حرفه سخنانی را ایراد نمود.

وی فرمود: موسسه هلپ در سال 1981 بخاطر کمک به مهاجرین سرتاسر دنیا تاسیس گردید و هدف از فعالیت این موسسه کمک برای مهاجرین بمنظور ایجاد سرپناه و نیز ارایه خدمات کاریابی برای شان بوده است. رویکردی را که موسسه هلپ در 21 کشور دنیا روی دست دارد ارایه آموزش های فنی و حرفوی برای مهاجرین است که ازین طریق قشر اناث و ذکور بتوانند به کار دسترسی پیدا کنند.

وی علاوه نمود که پس از عقد تفاهم نامه ای فی مابین دولت آلمان و دولت افغانستان، کشور دوست آلمان متعهد گردید که تا زمانی که مقدور باشد مردم افغانستان را در قسمت آموزش های فن و حرفه حمایت نموده و ازین طریق تسهیلات شغلی را بمیان آورد. اما چون اکثریت افراد بیکار در جامعه ما دسترسی به یک حرفه و مسلک خاص ندارند و یا هم تعدادی با آشنایی محدود به حرفه های بازاردار در محیط ماحول خود، در پیدا کردن کار ازین نقطه رنج میبرند.

همچنان آقای طاهری افزود: آموزش فن و حرفه باید شامل نصاب درسی در مکاتب و یا حتی از جمله رشته های اساسی در پوهنتون ها گردد چرا که یک جامعه به افراد مسلکی در بخش های حرفه ای نیاز فراوان دارد و هرات میتواند آغازگر این کار باشد که این موضوع یکی از اهداف بلند مدت موسسه ما را تشکیل میدهد و خوشبختانه درین قسمت حمایت ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات را با خود داریم.

وی افزود که موسسه هلپ از سال 2005 بدینسو فعالیت های خود را در بخش آموزش های فن و حرفه با هماهنگی ریاست کار آغاز نموده است و از سال 2016 این برنامه را با همکاری موسسه حمایت پایدار در افغانستان "اوسا" با موفقیت به پیش می برد. موسسه هلپ می خواهد که شریک کاری اش "اوسا" بتواند قسمت عمده ای از فعالیت های هلپ را طی سال های آینده بعهده گیرد و به پیش ببرد.

در ادامه عبدالقیوم افغان، رییس اداره کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت هرات، ضمن ستایش از تلاش های موسسه حمایت پایدار در افغانستان "اوسا" و  موسسه بین المللی هلپ علاوه نمود که فن و حرفه نقش و اهمیت زیادی برای اشتغال زایی افراد جامعه دارد و ما امروز خرسندیم که موسسه اوسا توانسته با هماهنگی و همکاری ریاست کار و امور اجتماعی این مرکز را نوسازی و به دست آموزش بسپارد. وی افزود که دولت افغانستان مطابق با قانون اساسی کشور مکلف به ایجاد زمینه کار برای اتباع افغانستان می باشد و از جمله اداراتی که باید درین قسمت توجه جدی داشته باشد، اداره کار و امور اجتماعی میباشد.

همچنان آقای افغان اضافه نمود که در سال 2017 بیش از 6500 نفر از پروژه های مختلف آموزش های فن و حرفه توانسته اند مستفید گردند.

در اخیر خانم نازیه غوریانی معاون شورای شهرک مجاهدین در زمینه ایراد سخن نمود. وی از موسسه اوسا و ریاست کار و امور اجتماعی بمنظور راه اندازی آموزش های فن و حرفه در این مرکز اظهار قدردانی نموده و گفت: بازگشایی مجدد این مرکز بازوی کمکی، راه حل و راه گشای کاریابی برای مستضعفین جامعه بخصوص باشندگان شهرک مجاهدین می باشد.

 

در پایان این مراسم، با حضور داشت جناب آقای افغان، نمایندگان موسسات همکار و سایر مهمانان مرکز فنی و حرفوی استقلال با قطع نوار بازگشایی مجدد گردید و از صنوف این مرکز بازدید بعمل آمد.

قابل ذکر است که در حال حاضر به تعداد 100 تن از کارآموزان در بخش های مختلف فن و حرفه مرکز استقلال که توسط مؤسسه حمایت پایدار در افغانستان "اوسا" در ولایت هرات پیشبرده می شود، مصروف یادگیری آموزش های فنی و حرفوی هستند که تمویل کننده این برنامه و ارائه خدمات کاریابی، وزارت همکاری های اقتصادی دولت آلمان از طریق دفتر بین المللی هلپ جرمنی می باشد.

 

این آموزش ها طبق استندرد های NSDP پروگرام ملی انکشاف مهارتهای وزارت کار و امور اجتماعی و براساس نیازمندیهای بازار کار روز ولایت هرات برنامه ریزی گردیده است. طبق نیاز سنجی در منطقه و در همکاری با ریاست محترم کار، حرفه های "صنایع دستی و گلیم بافی" در شیفت صبح برای خانم ها و دو حرفه "ترمیم چرخ خیاطی و سیم کشی منزل" در شیفت بعد از ظهر برای آقایان در طول شش ماه آموزشی در این مرکز درنظر گرفته شده و آغاز گردیده است. مستفیدین مستقیم این برنامه بیشتر افراد مستضعف و نیازمند، بیجاشده گان داخلی و مهاجرین عودت کننده میباشند.

از جمله امتیازاتی که مستفیدین مرکز آموزشی فنی و حرفوی استقلال درین برنامه دریافت میکنند: امتیاز "غذا در بدل آموزش" موسسه WFP، کرایه رفت و آمد، جعبه ابزار کاری در صورت موفقیت از برنامه، خدمات کاریابی و بسته ابزار کمکی از طرف موسسه اوسا و تصدیقنامه فراغت از دوره آموزش فن و حرفه به همکاری ریاست محترم کار و اموراجتماعی و وزارت مربوطه شان، میباشد.

 

 

منبع: بخش فرهنگ و رسانه موسسه هلپ