به میهن تان افغانستان خوش آمدید

گزارش سیرعلمی صنوف برق ساختمان و ترمیم وسایل برقی منزل - 1396

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

24 میزان 1396

موسسه بین المللی هلپ در ولایت بامیان درادامه فعالیت های قبلی خویش در ماه جون 2017 چهار حرفه را درهفت صنف آموزشی در مرکز فن و حرفه افغان جایکا ولایت بامیان آغاز نمود که تا اکنون دقیقا چهارو نیم ماه از برنامه آموزشی حرفه های یاد شده سپری گردیده است. همانطوریکه در گزارشات قبلی توضیح داده شد 200 تن از کارآموزان در این حرفه ها که شامل برق ساختمان و ترمیم وسایل برق منزل، خیاطی کت و شلوار، ترمیم کمپیوتر و عکاسی بانوان میباشد، مشغول یادگیری هستند.

موسسه هلپ مطابق به برنامه های درسی هر حرفه زمینه آموزش تیوری و عملی را برای کار آموزان در داخل مرکزفن وحرفه مهیا نموده تا از این لحاظ کدام مشکلی فرا روی برنامه آموزشی قرار نگیرد. به همین منظور بخش تعلیمات فن وحرفه موسسه هلپ یک جلسه برنامه سیر علمی برای کارآموزان حرفه برق ساختمان و ترمیم وسایل برق منزل دراستیشن برق شهری ریاست برشنا واقع حیدر آباد ولایت بامیان و شرکت ریگریشن  قائم در ساحه جگره خیل مرکزولایت بامیان تنظیم نموده تا کار آموزان به علاوه موضوعات که در صنوف ارایه میشود، موضوعات بیشتری را در رابطه به حرفه شان فرا گیرند.

طبق هماهنگی قبلی موسسه بین المللی هلپ با ریاست برشنا ولایت بامیان محترم سید مرتضی سرمد رئیس برشنا با تیمی از انجینران مسلکی خویش به تاریخ 24 میزان 1396 در ساحه حضور یافته تمام معلومات تخنیکی استیشن برقی آفتابی که از آن برق شهری ولایت بامیان تامین میگردد برای کارآموزان حرفه برق موسسه هلپ به معرفی گرفتند.

مطابق به پلان تمام تسهیلات لازم از طرف موسسه هلپ برای انجام برنامه سیر علمی برای کار آموزان مهیا گردیده و کار آموزان مکلف اند نتایج تحقیقات شان را از ساحه جمع آوری نموده و از آن پاورپاینت تهیه کرده و بصورت گروپی در صنف ارایه نمایند. این شیوه میتواند در فرایند آموزش بهترکمک نموده و اشتراک کننده گان مطالب بیشتری را می آموزند.

 

منبع: بخش رسانه و فرهنگ موسسه هلپ

 

انتخاب زبان

You are here: خانه هلپ در بامیان گزارش سیرعلمی صنوف برق ساختمان و ترمیم وسایل برقی منزل - 1396