به میهن تان افغانستان خوش آمدید

دومین میزگرد فن و حرفه در ولایت بامیان - 1396

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

دومین میزگرد فن و حرفه در ولایت بامیان

9/اسد/1396

اشتراک کنندگان: ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بامیان، موسسات OBTA، هلپ، UNHCR، ABRAR، RFDO، SSSPO، Action Aid، ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان، آمریت نظارت ریاست معارف، آمریت تسهیلات تعلیمات مسکلی و تخنیکی ، برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی، اتحادیه کارگران، اتاق های تجارت و صنایع، اتحادیه پیشه وران، کمپنی صلصال و بازارچه بانوان.

موسسه OBTA در همکاری با موسسه هلپ و ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بامیان دومین میزگرد آموزش های فن و حرفه را راه اندازی نمودند. موضوع میزگرد در ولایت بامیان روز به روز در حال نهادینه شدن می باشد. در حدود 20 سازمان اعم از ادارات دولتی، موسسات بین المللی، موسسات غیر حکومتی و سکتور خصوصی در این جلسه اشتراک و اعلام همکاری نمودند.

در این دوره، تمامی اعضایی که در دور اول اشتراک نموده بودند نیز حضور داشته و از تعدادی از ادارات دولتی مانند ریاست پوهنتون، ریاست معارف و شاروالی نیز درین دور دعوت بعمل آمد. براساس اجندا، در ابتدا خلاصه ای از میزگرد دور اول به اشتراک کنندگان ارایه گردید. سپس اشتراک کنندگان فعالیت های خویش را در قالب آموزش های فنی حرفوی و کاریابی توضیح دادند. رییس محترم ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بامیان که همکاری همه جانبه ای با راه اندازی میزگرد دارند، در مورد دورنمای برگزاری میزگرد و نیز اهمیت انکشاف یک شبکه قوی بین تمامی سازمان های دخیل در میزگرد نکاتی را بیان نمودند.

در این جلسه، تمامی اعضا به منظور تعیین آدرس مشخصی برای میزگرد عنوانی را تحت نام " کمیته هماهنگی و انکشاف کار بامیان" برای این میزگرد انتخاب نمودند. برعلاوه، اشتراک کنندگان بر روی مشکلات مربوط به آموزش فن و حرفه بحث های نیز داشتند.

در اخیر، اشتراک کنندگان به سه گروه تقسیم شدند (کار و جوانان، تعلیم و تربیه، کار و اشتغال). هر گروه بر روی چالش ها، فرصت ها و راه حل های آموزش های فن و حرفه گفتگو نموده و کار گروهی خویش را نیز به سایر گروه ها ارایه نمودند – با استفاده از روش SWOT analysis.

اشتراک کنندگان موافقت نمودند تا با ایجاد طرحی در میزگرد آینده در مورد مشکلات و چالش های فعلی برنامه های آموزش فن و حرفه و راه حل های آن نیز گفتگو نمایند. این طرح بعنوان یک نتیجه کار جمعی به وزارت محترم کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین ارایه خواهد گردید تا از تعهدات دوامدار در قسمت اجرای برنامه های فن و حرفه اطمینان حاصل گردد.

منبع: بخش رسانه و فرهنگ موسسه هلپ

 

انتخاب زبان

You are here: خانه هلپ در بامیان دومین میزگرد فن و حرفه در ولایت بامیان - 1396