به میهن تان افغانستان خوش آمدید

بامیان به حیث پایتخت فرهنگی سارک برای سال 2015 میلادی مسما گردید

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

سه شنبه ۰۴سنبله ۱۳۹۳

سند مسما شدن بامیان به حیث پایتخت فرهنگی سارک برای سال 2015 میلادی امروز توسط رییس هیئت سارک به دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ سپرده شد.

درنشستی که به این مناسبت به اشتراک شماری از روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ، هیئت بخش فرهنگی سارک و نماینده یونسکو درکابل برگزار شده بود، سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به سفر هیئت سارک به ولایت بامیان معلومات داده گفت که از دوسال قبل ازطرف این وزارت پیشنهاد و تلاش صورت گرفت تا بامیان به حیث پایتخت فرهنگی جنوب آسیا مسما شود و به این منظورهیئت سه نفری سارک به افغانستان آمده و از ولایت بامیان دیدن نمودند.

دراین نشست  دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات و فرهنگ در رابطه به چگونگی تلاش بخاطرمسما ساختن بامیان به حیث پایتخت فرهنگی سارک معلومات داده گفت :  پیشنهاد مسما ساختن بامیان به حیث پایتخت فرهنگی جنوب آسیا ، مورد تایید سارک قرار گرفته وامروز رسمأ اعلام شد و درسال 2015 میلادی که بامیان به حیث پایتخت فرهنگی جنوب آسیا اعلام میشود، فعالیت های خاص فرهنگی و هنری دربامیان صورت میگیرد تا بامیان بهتر و بیشتر به همه مردم افغانستان ، منطقه و جهان معرفی شود.

دکتوررهین اضافه کرد که بامیان با گذشت حوادث تلخ و شیرینی که در طول تاریخ دید ، به این مناسبت سیمیناری بامیان در گذرگاه تاریخ حاکی از همه این اشک ها و لبخند های تاریخ خواهد بود .

دکتوررهین افزود: امیدوارهستم که وزارت اطلاعات وفرهنگ برای سال 2015 میلادی و همچنان حکومت نو درآن سال چنانکه شاید و باید ، بامیان را مورد تجلیل قراردهند .

وزیراطلاعات وفرهنگ از هیئت سارک و سازمان سارک به قدر دانی یاد که ازسال 1986 میلادی که ایجاد شده تاحال درتحکیم دوستی و صمیمیت ، همدلی و نزدیکی ملل جنوب آسیا کوشش فروان کرده است وگفت که افغانستان آخرین عضوسارک بود که درسال 2007 میلادی به آن سازمان پیوست.

همینگونه سمرا سنگه رییس بخش فرهنگی سارک و رییس هیئت سه نفری آن سازمان، صحبت نموده و دررابطه به سفر دو روزه خویش  به بامیان و ارزیابی هایی که بخاطرمعرفی بامیان به حیث پایتخت فرهنگی سارک انجام داده بودند معلومات داده و ضمن قدر دانی از وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که مسما شدن بامیان به حیث پایتخت فرهنگی سارک، تنها مشخص برای افغانستان نبوده بلکه به همه کشور های جنوب آسیا عضوسارک رابطه میگیرد.

وی گفت زمانیکه ما برنامه های خود را دربامیان تطبیق کنیم از جامعه بین المللی نیز تقاضا مینماییم که آنها نیز توجه به بامیان داشته باشند.

اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا ( سارک) یک سازمان سیاسی و اقتصادی است که متشکل از هشت کشور در جنوب آسیا بوده و فقرزدایی، توسعه بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تخنیکی و تکنولوژیکی در کشورهای عضو آن از جمله اهداف این سازمان می باشد.

سارک در آغاز با عضويت هفت کشور جنوب آسيا يعنی؛ هند، پاکستان، نپال، بوتان، مالديف، سريلانکا و بنگلاديش به فعاليت آغاز کرد و با عضويت افغانستان در اين سازمان اکنون با هشت عضو کار می کند. کشورهای ايران و چين نيز خواهان عضويت در اين سازمان می باشند. این سازمان در داکه پایتخت بنگلدیش بنیانگذاری شد. در حال حاضر ایران، چین، موریس، جاپان، کره جنوبی، آمریکا و اتحادیه اروپا، اعضای ناظر سارک محسوب می ‌شوند.


منبع: خبرگزاری باختر


 

انتخاب زبان

You are here: خانه هلپ در بامیان بامیان به حیث پایتخت فرهنگی سارک برای سال 2015 میلادی مسما گردید