داستان عنایت الله – نمونه موفق از صنف برق ساختمان و ترمیم لوازم منزل در بامیان

هلپ > داستان عنایت الله – نمونه موفق از صنف برق ساختمان و ترمیم لوازم منزل در بامیان

داستان عنایت الله – نمونه موفق از صنف برق ساختمان و ترمیم لوازم منزل در بامیان

تعدادی از فارغین صنف “برق ساختمان و ترمیم لوازم منزل” مرکز فن و حرفه افغان – جایکا موسسه هلپ در بامیان توانسته اند با دریافت آموزش های فن و حرفه و خدمات حمایوی از سوی مرکز خدمات کاریابی موسسه اوبتا، به صورت انفرادی و نیز با تشکیل گروه های کاری در حرفه آموزش دیده خود به موفقیت های روز افزون دست یابند.

شرح مختصر از زندگی عنایت الله

عنایت الله باشنده ولایت بامیان با ۲۴ سال سن از انستیتوت تخنیکی افغان – ایران در سال ۱۳۹۳ فارغ گردیده است. وی بعد از فراغت از این انستیتوت برای مدت دو سال در بیکاری کامل بسر میبرد. از همین جهت، وی به کارگری روی آورد. باوجود انجام کارهای شاغه وی نتوانست به زندگی خود تغییری بیاورد و تصمیم میگیرد تا به اروپا مهاجر شود. اما پس از کسب آگاهی از خطرات مهاجرت های غیرقانونی و نیز آگاهی از برنامه های فن و حرفه موسسه هلپ در ولایت بامیان، از مهاجرت صرف نظر نموده و در ماه جون ۲۰۱۷ شامل صنف “برق ساختمان و ترمیم لوازم منزل” مرکز آموزش فن و حرفه افغان – جایکا موسسه هلپ می گردد. وی با آموختن حرفه مورد علاقه خود توانست صفحه جدیدی از زندگی خود را آغاز نماید.

آموزش برق ساختمان و ترمیم لوازم منزل آغاز تجارت کوچک عنایت الله با گروه کاری اش

به محض فراغت از مرکز فن و حرفه افغان – جایکا و با مشوره تخنیکی و مسلکی در قسمت راه اندازی تجارت های کوچک توسط مرکز خدمات کاریابی موسسه فردای بهتر در افغانستان، وی با دوتن از همصنفی هایش تجارت کوچک خود را راه اندازی نمود.

عنایت الله همراه با گروه کاری اش دکانی را در بازار ولایت بامیان به کرایه گرفت و در کنار برق کشی ساختمان و ترمیم لوازم برقی منزل، پرزه جات و لوازم برقی منزل را نیز بفروش می رساند. اکنون این تجارت کوچک توانسته مسیر زندگی عنایت الله و همکارانش را تغییر داده و باعث درآمدزایی و رشد اقتصادی آنان گردد.

این گروه کاری موفق نهایت خوشحال بوده و از زندگی در ولایت بامیان راضی هستند. آنان میخواهند تجارت کوچک خود را گسترش داده و افراد زیادی را به کار بگمارند.

عنایت الله و تیم کاری اش از موسسه هلپ و موسسه فردای بهتر در افغانستان بخاطر راه اندازی برنامه های آموزشی و حمایت های جانبی سپاسگذاری می نمایند.

 

منبع: بخش رسانه و فرهنگ هلپ

  • مطالب مرتبط