داستان طواف الدین با پنج تن از هم صنفی هایش -گروه موفق از صنف ترمیم کامپیوتر در بامیان

هلپ > داستان طواف الدین با پنج تن از هم صنفی هایش -گروه موفق از صنف ترمیم کامپیوتر در بامیان

داستان طواف الدین با پنج تن از هم صنفی هایش -گروه موفق از صنف ترمیم کامپیوتر در بامیان

ایجاد تعاونی و کار گروهی، مسبب اجرای فعالیت های بزرگ و قوی تر میگردد.

آموزش حرفه تشکیل گروه برای ایجاد تجارت

طواف الدین که ۲۳ سال عمر دارد در ماه جون ۲۰۱۷ شامل صنف ترمیم کمپیوتر در برنامه شش ماهه فن و حرفه موسسه هلپ در مرکز افغان – جایکا  گردید. او قبل از اینکه درین برنامه اشتراک نماید از بیکاری رنج می بُرد و نداشتن مهارت و سرمایه کافی باعث سرگردانی وی در بازار کار گردیده بود. وی بعد از آشنایی با برنامه های فن و حرفه موسسه هلپ تصمیم میگیرد تا با آموختن حرفه و کسب مهارت در مرکز فن و حرفه این موسسه در بخش آموزش ترمیم کمپیوتر اشتراک نماید.

طواف الدین تصمیم میگیرد تا همراه با همصنفی های خود بعد از فراغت با استفاده از آموخته های دوره آموزشی خویش برای بهبود وضعیت زندگی شان به ایجاد کار و بار تلاش نماید. لذا وی با پنج تن از هم صنفی های خود گروپ کاری را ایجاد داده و بعد از مشوره با مرکز خدمات کاریابی موسسه فردای بهتر در افغانستان “اوبتا” دکانی را در بازار ولایت بامیان به کرایه میگیرد. آنها بعد از مدتی با استفاده از تجربیات بدست آمده و آموخته های خود توانستند مشتریان زیادی را جذب نمایند. آنها در کنار راه اندازی دکان ترمیم کمپیوتر، دست به ایجاد انترنت کلپ نیز زدند و از این طریق آنها خدمات انترنتی را برای همشهریان خود فراهم می سازند.

دکان آنها اکنون از اعتبار و شهرت خوبی در شهر بامیان برخوردار است و آنها با اشتیاق تمام روزانه مشغول کار می باشند. طواف الدین آرزو دارد تا تحصیلاتش را تمام کند. او می گوید که اکنون می تواند برای ادامه تحصیلات خود برنامه ریزی کند. اکنون طواف الدین با تیم کاری اش برای رسیدن به آرزو هایشان با اطمینان کامل تلاش میکنند. آنها از موسسه بین المللی هلپ و موسسه فردای بهتر در افغانستان(OBTA) برای ایجاد زمینه فراگیری حرفه، تجارت های کوچک، ابزار کاری و حمایت های جانبی سپاسگذاری می نمایند.

 

منبع: بخش رسانه و فرهنگ هلپ

  • مطالب مرتبط