داستان سید حسین – نمونه موفق ازصنف ترمیم کمپیوتر در بامیان

هلپ > داستان سید حسین – نمونه موفق ازصنف ترمیم کمپیوتر در بامیان

داستان سید حسین – نمونه موفق ازصنف ترمیم کمپیوتر در بامیان

جوانان و نیروی بالقوه کار نیاز به آموزش های فن و حرفه و کسب مهارت در بخش های مختلف دارند.

شرح مختصر از زندگی سید حسین

سید حسین ۲۶ ساله باشنده اصلی مرکز ولایت بامیان و یک تن از فارغین رشته ترمیم کمپیوتر در سال ۱۳۹۱ از “انستیتیوت آتو میخانیک” کابل میباشد. وی طی مدت ۴ سال بیکاری اش بخاطر بدست آوردن شغل آبرومندانه به نهادهای دولتی و غیر دولتی زیادی مراجعه کرد اما موفق به یافتن کار نگردید و سرمایه و معلومات کافی در قسمت راه اندازی تجارت شخصی خویش نداشت. سید حسین در مصاحبه خویش با بخش خدمات کاریابی میگوید که وی از پیدا کردن شغل مأیوس و تصمیم داشت تا راه مهاجرت را به پیش گیرد که خوشبختانه از برنامه های فن و حرفه موسسه بین المللی هلپ در مرکز فن و حرفه افغان – جایکا توسط یکی از دوستانش اطلاع یافته و تشویق به آموختن حرفه گردید و از مهاجرت منصرف شد.

آموزش حرفه و رهنمودهای حرفه ای در ایجاد کسب و کار

سید حسین در حرفه ترمیم کمپیوتر ثبت نام نموده و بعد از سپری نمودن امتحان ورودی به تاریخ ۴ جون۲۰۱۷ آموزش های مسلکی حرفه ترمیم کمپیوتر را آغاز نمود و به تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ بعد از سپری نمودن شش ماه آموزش از این حرفه موفقانه فارغ گردید و ابزار کاری مرتبط به حرفه خویش را از موسسه هلپ دریافت نمود. وی طی این دوره آموزشی برعلاوه آموختن ترمیم کمپیوتر مضامین کمک های اولیه، تجارت های کوچک و بازاریابی را نیز فرا گرفت. سید حسین با تشویق و حمایت تیم خدمات کاریابی و دریافت ابزار حمایوی از طرف موسسه اوبتا قادر به راه اندازی دکان ترمیم کمپیوتر و فروشگاه لوازم سافت و هارد کمپیوتر در بازار بامیان گردید. از راه اندازی این دکان مدت چهار ماه میگذرد و سید حسین از کارش راضی بوده و مشتریانش روز به روز در حال افزایش است.

سید حسین به این باور است که جوانان تنها با فراغت از دانشگاه و یا انستیتیوت نمیتوانند صاحب شغل گردند زیرا آمار فارغین این مراجع تحصیلی رو به افزایش است و در مقابل، ظرفیت پذیریش در نهادهای دولتی و خصوصی کم میباشد. بناءً جوانان میتوانند برای راه اندازی مشاغل کوچک و تجارت شخصی، حرفه ای را فرا گیرند و از این طریق کسب درآمد نمایند.

سید حسین از موسسه بین المللی هلپ و موسسه فردای بهتر در افغانستان “اوبتا” بخاطر راه اندازی و حمایت از این چنین برنامه ها قدردانی می نماید. چنانچه وی با آموختن این حرفه توانسته صاحب کار شده و به کشور خود خدمت کند.

 

منبع: بخش رسانه و فرهنگ هلپ

  • مطالب مرتبط