داستان خانم پریسا – گروه موفق از صنف “خیاطی پیشرفته”

هلپ > داستان خانم پریسا – گروه موفق از صنف “خیاطی پیشرفته”

داستان خانم پریسا – گروه موفق از صنف “خیاطی پیشرفته”

پریسا به همراه همصنفی های  خود هر یک فرزانه و آرزو در جوزا ۱۳۹۶ با اخذ نمرات عالی از صنف “خیاطی پیشرفته” مرکز آموزش فن و حرفه انصاری فارغ گردیدند. این دختران پر تلاش با همکاری مرکز خدمات کاریابی موسسه اوسا گروه کاری تشکیل داده و یک کارگاه کوچک را راه اندازی نمودند. خانم پریسا با ۱۸ سال سن سرگروه این دختران بوده و ارایه تولیدات با کیفیت مطابق به خواست مشتری را از جمله اهداف این گروه کاری می داند.

پریسا در یک خانواده ۸ نفره زندگی می کند که متشکل از پدر، مادر، خواهران و برادران اش می باشند. وی با توجه به مشکلاتی که وجود داشته نتوانسته به تحصیلات خود ادامه بدهد از همین رو به حرفه خیاطی روی آورده است. در ابتداء پریسا به صورت غیر حرفه ای در خانه برای خود و اعضای فامیل خیاطی می نمود. اما بعد از آشنایی با مرکز انصاری و برنامه فن و حرفه با سپری نمودن امتحان ورودی شامل صنف خیاطی پیشرفته این مرکز می گردد و خیاطی را به صورت حرفه ای می آموزد.

پدر پریسا دخترش را بسیار تشویق می نماید و به این دلیل برای دخترش یک کارگاه را آماده ساخته است. حالا پریسا از لحاظ مالی پدر و فامیل خود را حمایت می نماید. همچنان پریسا با دریافت حمایت های تخنیکی و مسلکی در بخش های مختلف از قبیل تجارت های کوچک و دریافت جعبه ابزار حمایوی و با مشوره تیم مرکز کاریابی با دو تن از همصنفی های خود گروه کاری را تشکیل نموده است. وی می گوید دختران هم می  توانند از طریق کارهای حرفه ای گام های بزرگی برای فامیل خود و حتی فراتر از آن برای جامعه خود بردارند. این گروه به این باورند که می توانند در آینده نزدیک یک کارگاه بزرگ تولیدی را راه اندازی نمایند و بتوانند اعتماد بازار کار را به دست بیاورند.

خانم پریسا بهمراه تیم کاری خود از موسسه حمایت پایدار در افغانستان (اوسا)، موسسه هلپ، موسسه WFP و سایر سازمان ها و تسهیل کنندگان برنامه فن و حرفه درین دوره آموزشی که با ارایه خدماتی چون راه اندازی تجارت های کوچک و حمایت های جانبی در حین آموزش و پس از آن مکمل این برنامه بودند قدردارنی و ابراز امتنان می نمایند.

 

منبع: بخش رسانه و فرهنگ هلپ

  • مطالب مرتبط