درباه ما

هلپ > درباه ما

 

 

هلپ در يك نگاه

 

اساس نامه

هلپ -کمک برای خودکفایی- يك موسسه  خيريه غير دولتي بوده كه در محكمه حقوقی آلمان در شهر بن و درچندین کشورمیزبان مثل افغانستان ثبت و راجسترگرديده است. هلپ در سال۱۹۸۱ توسط اعضاي مربوطه تمام نمايندگان احزاب پارلمان آلمان ودیگر شخصیت های عالی رتبه آلمان تأسیس گردید.

هلپ فعاليت هاي خود را با فراهم آوري كمك هاي انسان دوستانه برای مهاجرين افغان در پاكستان و ایران آغاز نمود و بزودی به فعاليت های انکشافی تغییر مسیر داد. هلپ بدون در نظر داشت زبان، مليت، عقيده و تبعیض به مستحقين کمک و حمایت های انکشافی فراهم می نماید و بر اساس نیاز و درخواست شرکای کاری و اجتماعات آسیب پذیر جهت همکاری منصفانه و شفاف فعالیت های خود را اولویت بندی می کند.

موسسه هلپ در افغانستان تحت جواز نمبر۲۱۳ صادره وزارت اقتصاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان ثبت است.

هلپ امروزه

درجریان ۳۵ سال گذشته،  موسسه هلپ كمك هاي خود را گسترش داده و امروز در سطح جهاني فعاليت می نماید. هلپ در فراهم آوری کمک های اضطراری و برنامه های انکشافی فعالیت نموده و درصدد آنست تا کمک های عاجل را در جهت كمك به خودکفایی جامعه مرتبط سازد. هدف آن تشويق جوامع مصيبت زده ناشی از تحولات سیاسی و دیگر مصائب براي تقویت بخشيدن توانایی آنان و بهترساختن شرایط زندگی شان با اهداف طویل ا لمدت می باشد. بطور مثال، هلپ برنامه های آموزشی فن و حرفه با کیفیت واستندرد عالی را بمدت ۶ ماه مطابق با نیاز بازار در حرفه های مدیریت اداره، طراحی و دوخت لباس، آرایشگری، ترمیم لوازم منزل، نلدوانی (لوله کشی)، گازکشی منازل، اداره و حسابداری و دیگر مهارت های بازاردار ارائه می نماید و در تقویت و ارتقای ظرفیت اجتماعات و کارمندان ارشد دولتی درسطح شهر و ولسوالی ها فعالیت می کند.

با این روش مشارکتی هلپ با شرکا و سازمانهاي غیر دولتی بومی همكاري نزدیک دارد بخاطریکه این شرکاء با شرایط، فرهنگ و نیاز های محلی آشنایی کامل دارند. لذا هلپ مکمل تلاش های محلی بوده و در زمان نیاز با مساعدت و مشاوره آنها را حمایت می نماید. با رسیدگی به نیازهای فوري و عاجل انسانی، هلپ در تلاش آنست تا در پهلوی مبارزه با علل  مصائب، راه حل هاي طولاني و دوامدار را نيز براي مشكلات مردم آسيب ديده جستجو نماید.

در راستای این تلاش های دوامدار براي موثريت بيشتر وتطبیق بهتر فعالیت ها، هلپ با سازمان های ملی و بین المللی و سازمان های ملل متحد همکاری می نماید و در عین حال عضو سازمان اعانه بین المللی بنام ” آلمان کمک میکند” می باشد.

فعالیت های هلپ در افغانستان:

برنامه بازگشت، آموزش فن وحرفه و ادغام مجدد افغان ها :

این پروژه بر اساس ساختار های بنیادی، نیروی انسانی توانا، روابط نیکو با ادارات دولتی و نهاد های جامعه مدنی در ولایات هرات و بامیان و فعالیت های مقدماتی در ایران، طرح ریزی شده است.

برنامه فن و حرفه موسسه هلپ ازسال  ۲۰۰۸ شروع وتا اکنون طی پروژه های مختلف جریان دارد. پروژه فعلی فن و حرفه موسسه هلپ توسط وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی دولت آلمان تمویل میگردد.  این پروژه با احتمال زیاد الی  ۲۰۲۰ تمدید می گردد.  هلپ با كمك تمویل کنندگان اصلی خویش – اتحادیه اروپا، دولت آلمان / وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی آلمان و برنامه جهاني غذا – و شرکای محلی خویش  بيش از ۱۰۰۰ مستفيد را هر سال در ۱۸ حرفه بازاردار آموزش داده، تسهیلات شغلی فراهم نموده و از ادغام آنها در كشور آبائي شان بصورت دوامدار حمایت می نماید تا مستفیدین بتوانند در باز سازي افغانستان سهم گیرند.

برنامه ارتقاي ظرفيت كارمندان دولتي: اين پروگرام دوامداركه درترويج حكومت داري خوب، مؤثريت و شفافيت كمك ميكند، توسط دولت آلمان تمويل گرديده است. این برنامه در ۲۰۰۸ آغاز و در آخر ماه مارچ ۲۰۱۶ خاتمه یافت. تلاش ها برای شروع دوباره این برنامه با حمایت مالی دولت آلمان جریان دارد.

شرکای کاری محلی: ما در تمام فعالیت های پروژوی خود با دو موسسه محلی غیردولتی – موسسه حمایت پایدار در افغانستان (اوسا) در هرات و موسسه فردای بهتر در افغانستان (اوبتا) در بامیان – که ثبت و راجستر وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان می باشند، همکاری می نماییم.  این شرکای محلی بعضی از بخش های عمده پروژه را بعهده گرفته و تحت نظارت موسسه هلپ در افغانستان تطبیق می نمایند.

بودجه

منحیث یک موسسه خیریه، هلپ برای تطبیق  پروژه ها و برنامه های خویش متکی به اعانه های مردم می باشد. علاوه بر آن، هلپ به كمك  دولت آلمان، اتحاديه اروپا و احزاب سومی نیز متکی میباشد. تمويل كنندگان هلپ عبارتند از:

 

  • اتحادیه اروپا / Europaid
  • اداره كمك هاي بشردوستانه كميته اروپا ECHO /
  • وزارت امور خارجه آلمانAA /
  • وزارت همكاري هاي اقتصادي و انكشافي آلمان BMZ /
  • سازمان ملل متحد : UNHCR, UNICEF, WFP

 

كنترول مالي

منحيث يك سازمان خيريۀ راجستر شده، هلپ خود را به رعایت بالاترین استندرد های شفافیت ملزم می داند. هلپ عضوكميته امداد رساني آلمان است. برای شفافیت مدیریت مالی و استفاده بهینه از اعانه های جمع آوری شده خویش،  این موسسه سالیانه بصورت داوطلبانه میزبان تفتیش مالی از  موسسه فدرال مركز اجتماعي برلین “DZI” می باشد. تصدیق نامه های صادر شده توسط سازمان  DZI تصدیق کننده اعتبار و مدیریت خوب موسسه هلپ می باشد.

 

اعضاء هيئت مديره هلپ

–  رودلف بندیگ (رئيس)                     عضوقبلي پارلمان آلمان

–  كلوس يورگين هيدرش (معاون)           عضو قبلي پارلمان اروپا و وزيرBMZ

رؤسای اجرایی  هلپ: کارین سیتله، رییس / تیمو اشتیگل من، معاون، بیانکا کالت اشمیت، معاون

موقعیت در جرمنی

سرک رویتر شماره ۱۵۹- D- 53113 Bonn

تليفون: ۴۹۲۲۸۹۱۵۲۹۰+

فكس: ۴۹۲۲۸۹۱۵۲۹۹۹ +

وبسایت: www.help-ev.de

 

دفتر مرکزی افغانستان: کوچه ابن سینا ۲۱، جاده ابن سینا، هرات، افغانستان

وبسایت: www.welcomehome.af

 

با ما در افغانستان با ایمیل آدرس info@welcomehome.af  و یا taheri@help-ev.de  در تماس شوید.

منتظر همکاری باشما می باشیم.

 

ذبیح الله منیب، رییس موسسه بین المللی هلپ در افغانستان

مارین رالف، هماهنگ کننده پروگرام در شهر بن آلمان

 

جولای۲۰۱۸،  هرات