آموزش روش های (میتودهای) تدریس برای کارمندان ریاست کار

هلپ > برنامه ها > برنامه آموزش فن و حرفه > هلپ در هرات > آموزش روش های (میتودهای) تدریس برای کارمندان ریاست کار

آموزش روش های (میتودهای) تدریس برای کارمندان ریاست کار

شنبه: ۱۰/ ۰۶/ ۱۳۹۷

به ادامه همکاری های موسسه هلپ با ریاست کار وامور اجتماعی ولایت هرات و نظر به نیاز و تقاضای مدیریت منابع بشری این ریاست، چهارمین دوره آموزشی برای کارمندان این ریاست آغاز شد.

هدف از اجرای این برنامه بهبود ظرفیت ها و مهارت های معلمین کودکستان های تحت پوشش ریاست کارو امور اجتماعی میباشد.

این دوره آموزشی شامل مدیریت ارتباطات ٬موضوعات روان شناسی وروش های نوین تدریس برای ۲۷ تن از اساتید کودکستان ها می باشد.

پلان آموزشی برای این دوره ۱۶ جلسه آموزشی که هر جلسه آن شامل دو ساعت شصد دقیقه ای در نظر گرفته شده است که مجموعا شامل ۳۲ جلسه درسی میشود که اساتید می تواند با اشتراک در این جلسات، شیوه های جدید تدریس وچگونگی برقراری ارتباطات وشناخت دانش آموزان را آموخته و در زمان تدریس خود از آنها استفاده نمایند.

در این دوره آموزشی از روش های نوین تدریس (سلاید شو٬ کار گروپی٬ پرسش و پاسخ٬ باران های مغزی٬ کارهای انفرادی و غیره روش های مفید) بخاطر استفاده بهتر از موضوعات و بکارگیری مفید آن ها در فعالیت های روزمره استفاده می گردد.

اشتراک کنندگان هر یک به نوبه خود از موسسه هلپ به خاطر راه اندازی چنین برنامه ها تشکر و قدردانی نموده و گفتند که این آموزش ها تاثیر چشمگیری در متود های آموزشی شان داشته و می توانند تغییرات مثبت را در صنوف خویش مشاهده کنند

 

منبع: بخش رسانه و فرهنگ هلپ

    ارسال نظر

  1. مطالب مرتبط