تحقیق پیرامون بازار کار در ولایت هرات در سال ۱۳۹۶

هلپ > ارزیابی بازار > تحقیق پیرامون بازار کار در ولایت هرات در سال ۱۳۹۶

تحقیق پیرامون بازار کار در ولایت هرات در سال ۱۳۹۶

فن و حرفه و مهارت های مسلکی از جمله مشاغلی هستند که مردم هرات از سالیان متمادی بدینسو در آن مصروفیت داشته و از طریق آن امرار معیشت می نمایند. صنعتی شدن و پیشرفت تکنالوژی تغییرات اساسی در بخش فن و حرفه بوجود آورده است. نتیجه اینکه تقاضا برای تعدادی از حرفه ها کاهش یافته اما بعضی حرفه ها با تغییرات ساختاری، خود را با شرایط بازار وفق داده و همچنان تعدادی حرفه های جدید به بازار کسب و کار وارد گردیده است.

تطابق با تغییرات فوق مستلزم تحقیقات دوامدار و قاعده وار در قسمت فن و حرفه میباشد. بناءَ در تحقیق حاضر سعی برآنست تا حرفه های نو شناسایی شده و همچنان حرفه های موجود که نیاز به تحول دارند مورد بررسی قرار گیرند.

این تحقیق در دو فصل حرفه های بازاردار در سطح شهر و حرفه های بازاردار در سطح ولسوالی ترتیب گردیده و نشان دهنده وضعیت فعلی حرفه ها در سطح شهر هرات و چهار ولسوالی (کرخ، گذره، انجیل و زنده جان) میباشد. برعلاوه این تحقیق به تشخیص ساحه ی فعالیت بعضی از سازمان های فعال در عرصه فن و حرفه در چهار ولسوالی ولایت هرات پرداخته است تا از تکرار پروژه های مشابه در یک ساحه جلوگیری شود.

این تحقیق به کمک مالی و تخنیکی موسسه هلپ جرمنی در هماهنگی با ریاست محترم کار و امور اجتماعی ولایت هرات توسط موسسه حمایت پایدار در افغانستان انجام شده است. نتایج این تحقیق منحیث یک مرجع به منظور شناسایی حرفه های مورد نیاز بازار جهت ارائه در مراکز فنی و حرفوی ریاست کار و امور اجتماعی، موسسه هلپ و سایر موسسات همکار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

هدف از اجرای تحقیق حاضر کسب معلومات قابل استناد در مورد حرفه های بازاردار و اطلاعات مربوط به آن در سطح شهر و ولسوالی های همجوار شهر هرات (کرخ، انجیل، گذره و زنده جان) میباشد. تمرکز اصلی این تحقیق دانستن سطح اشباع حرفه ها نسبت به نفوس شهر و ولسوالی های همجوار ولایت هرات بمنظور تشخیص سطح نیازمندی به آموزش حرفه های جدید در مراکز فن و حرفه و مراکز آموزشی (فن و حرفه) سیّار می باشد.

گزارش این تحقیق از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد:

تحقیق پیرامون حرفه های بازاردار در ولایت هرات

منبع: واحد رسانه ای موسسه هلپ

    ارسال نظر

  1. مطالب مرتبط