به میهن تان افغانستان خوش آمدید

نمونه های موفق آموزش فن و حرفه

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 داستان محمد حبیب - نمونه موفق از صنف خیاطی "کت و شلوار دوزی" 46
2 داستان بانو گل افروز - نمونه موفق از صنف خیاطی" کت و شلوار دوزی" 49
3 داستان عنایت الله – نمونه موفق از صنف "برق ساختمان و ترمیم لوازم منزل" 46
4 داستان طواف الدین با پنج تن از هم صنفی هایش - نمونه موفق از صنف "ترمیم کامپیوتر" 40
5 داستان سید حسین - نمونه موفق ازصنف "ترمیم کمپیوتر" 51
6 داستان خانم انیس گل، نمونه گروه موفق از صنف "خیاطی پیشرفته" 37
7 داستان خانم پریسا - گروه موفق از صنف "خیاطی پیشرفته" 254
8 داستان خانم صد گل - گروه موفق از صنف "قالین بافی" 234
9 داستان عبدالحمید - گروه موفق از صنف "تعمیر مبایل" 230
10 داستان عبدالکریم - گروه موفق از صنف "ترمیم لوازم منزل" 239
 
صفحه 1 از 2

انتخاب زبان

You are here: خانه پروژه های فعلی برنامه آموزش فن و حرفه نمونه های موفق آموزش فن و حرفه