داستان طیبه – نمونه موفق از صنف "آشپزی و پروسس لبنیات و غذا"

چاپ

خانم طیبه که 23 سال سن دارد به تاریخ 15 دسمبر 2016 شامل صنف پروسس مواد غذایی مرکز آموزش فن و حرفه انصاری گردید. وی در برنامه شش ماهه آموزش فن و حرفه، حرفه ای را آموخت که توانست زندگی اش را تغییر دهد. پس از فراغت، او به این فکر شد که چگونه می تواند با استفاده از حرفه آموزش دیده، تجارت شخصی خویش را همراه با دوتن از همصنفی هایش راه اندازی نماید. اما همچنان بخاطر تحقق رویاهای خویش در سر راه خود موانع متعددی را می دید.

به محض فراغت از مرکز آموزش فن و حرفه انصاری، او بمنظور اشتراک در صنف پیشرفته پروسس مواد غذایی درین مرکز برای مدت دو هفته انتخاب گردید. آموزش های پیشرفته کوتاه مدت به منظور حمایت از فارغین از طریق برقراری ارتباط با مشاورین مربوطه جهت دریافت رهنمودها و آموزش های ضروری برای پیشبرد تجارت های کوچک از سوی مرکز خدمات کاریابی _ که توسط موسسه اوسا به پیش برده میشود-  راه اندازی میگردد. در مورد خانم طیبه، آموزش وی در بخش دستورالعمل تهیه غذاهای فست فود بود.

بهرحال، امروز، طیبه در مسیری قرار دارد تا به آرزوهایش با موفقیت دست پیدا کند. رستورانت فست فود وی در منطقه جبرئیل بنام "دهکده طعم" موقعیت دارد. تیم کاری آنها موفق بوده چرا که با داشتن ایده ی خلاقانه در شهرک خودشان که یک شهرک کوچک خارج از شهر هرات می باشد و علی رغم محدودیت ها، موانع و مشکلات اقتصادی، آنان موفق به افتتاح و راه اندازی این رستورانت شدند.

 

منبع: بخش رسانه و فرهنگ موسسه هلپ