به میهن تان افغانستان خوش آمدید

داستان خانم صد گل - گروه موفق از صنف "قالین بافی"

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

مصاحبه با خانم صد گل، نمونه گروه موفق از صنف "قالین بافی" هرات، افغانستان

صد گل به همراه سه تن از همصنفی های خود هر یک (شفیقه، فرزانه و رحیمه) در جوزا 1396 با اخذ نمرات عالی از صنف "قالین بافی" مرکز آموزش های فن و حرفه انصاری فارغ گردیده اند. این خانم های پر تلاش با همکاری مرکز خدمات کاریابی موسسه اوسا گروه کاری تشکیل داده و به صورت مشترک همرای هم قالینی را تحت بافت دارند. خانم صد گل با 28 سال سن سرگروه این خانم ها بوده و تلاش می نماید که تیم خود را حمایت نموده تا بهترین کار را به بازار فروش عرضه نمایند.

زندگی صدگل از گلهای قالین رونق گرفت

صد گل همراه خانواده خود بعد از سال ها مهاجرت در غربت به هرات و به دیار آبایی خود ولسوالی شیندند عودت نمود. به دلیل مشکلات امنیتی و جنگ مجبور به ترک خانه خود گردیده و به شهر هرات مسکن گزین شده است. صد گل مدت 11 سال است که تشکیل خانواده داده و دارای 4 فرزند پسر می باشد. تا قبل از شروع کار، شوهر خانم صد گل تنها نان آور خانواده بود که در یکی از شرکت های شهرک صنعتی مصروف کار است.  وی گفت بعد از آشنایی با مرکز فن و حرفه انصاری شامل برنامه فن و حرفه شده و توانسته حرفه قالین بافی را به صورت عالی فرا بگیرد و بعد از فراغت با همکاری و حمایت های تخنیکی مسلکی در زمینه تجارت های کوچک و همچنان دریافت جعبه ابزار حمایوی توسط مرکز خدمات کاریابی موسسه اوسا گروه چهار نفره کاری را ایجاد تا بتوانند در رشد اقتصادی خانواده سهم بارزی را ایفاء نمایند.

این گروه علی رغم داشتن چالش های از قبیل نداشتن جای مناسب برای کارگاه و سردی هوا باز هم با اشتیاق و انگیزه فراوان تلاش می نمایند با سرمایه گذاری بیشتر و ایجاد یک کارگاه آموزشی در قسمت رشد اقتصادی و ترویج صنایع دستی گام های موثری بردارند. آنها اضافه نمودند که خانم های که در خانه بدون کدام کار و مهارت در حرفه ای در بیکاری به سر می برند، چه خوب است که از اینگونه شرایط استفاده نمایند و حرفه ای که مورد علاقه ایشان است آموزش دیده و کسب در آمد کنند.

 

 

وی از موسسه اوسا، هلپ، WFP و سایر سازمان های تسهیل کننده برنامه فن و حرفه بخاطر فراهم آوری خدماتی چون راه اندازی تجارت های کوچک و ارایه حمایت های جانبی در حین آموزش و پس از آن قدردانی می نماید.

 

 

 

 

 

 

منبع: بخش فرهنگ و رسانه موسسه هلپ

 

انتخاب زبان

You are here: خانه برنامه اموزش فن و حرفه نمونه های موفق آموزش فن و حرفه داستان خانم صد گل - گروه موفق از صنف "قالین بافی"