به میهن تان افغانستان خوش آمدید

داستان عبدالحمید - گروه موفق از صنف "تعمیر مبایل"

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

داستان عبدالحمید و شرکای کاری اش از صنف "تعمیر مبایل" هرات، افغانستان

عبدالحمید و دو تن دیگر از همصنفی هایش شکیب و محمد فهیم در جوزا 1396 از صنف "تعمیر مبایل" مرکز آموزش های فن و حرفه انصاری فارغ گردیدند. عبدالحمید به همراه این دو تن و با همکاری مرکز خدمات کاریابی موسسه اوسا گروه کاری تشکیل داده و دوکانی را تحت نام "نیکنام مبایل" در منطقه درب خوش شهر هرات راه اندازی نمودند. عبدالحمید با 21 سال سن سرگروه این گروه کاری بوده و افزایش سرمایه گذاری، تبلیغات بیشتر و تغییر مکان دوکان به یک ناحیه پرفروش تر را از جمله اهداف این گروه کاری بیان میدارد.

عبدالحمید با فراغت از لیسه شامل پوهنحی انجینری پوهنتون هرات گردید ولی بدلیل مشکلات اقتصادی و نبود حمایت مالی کافی نتوانست به آرزوی دیرینه خود یعنی تحصیلات عالی دست یابد و مجبور به ترک پوهنتون گردید. بعد از مدتی، دوستان وی مرکز آموزش های فن و حرفه انصاری را بخاطر آموختن و یادگیری حرفه ای جدید معرفی نمودند. عبدالحمید توانست بعداز تکمیل نمودن پروسه ثبت نام شامل صنف "ترمیم مبایل" درین مرکز گردد. وی بعد از سپری نمودن این کورس با موفقیت، همراه با این دوتن از همصنفی های خود شروع به کار نمود و هر سه با هم مجموعا مبلغ 110,000 افغانی را برای راه اندازی تجارت خود سرمایه گذاری نمودند.

آنها با تقسیم کار درین دکان تجارت خود را به پیش میبرند. عبدالحمید مصروف فروشات، شکیب مسوول بخش نرم افزار و محمد فهیم مسوولیت بخش سخت افزار و ترمیم مبایل را بر عهده دارند.

وی افزود بازار کار و تقاضا برای فروش محصولات و ترمیم لوازم مبایل درین نقطه از شهر تعریف چندانی ندارد و برای بهبود این وضعیت پلان هایی را از قبیل تغییر مکان دکان و نیز سرمایه گذاری بیشتر را روی دست دارند.

عبدالحمید با رضایت کامل از آموزش در حرفه " ترمیم مبایل" در مرکز فن و حرفه انصاری موسسه هلپ و ایجاد زمینه اشتغال، حمایت های تخنیکی مسلکی در زمینه تجارت های کوچک و دریافت جعبه ابزار حمایوی توسط مرکز خدمات کاریابی موسسه اوسا، خاطر نشان نمود که این آموزش ها و کمک های حمایوی زندگی آنان را دگرگون نموده و در کسب درآمد نیز مفید واقع گردیده اند. وی علاوه نمود که هنوز هم تیم کاری او نیاز به آموزش های پیشرفته تری در بخش ترمیم مبایل دارند تا ازین طریق خدمات رسانی بهتری را برای شهروندان ارایه نمایند.

 

عبدالحمید و گروه کاری وی با خرسندی از موسسه اوسا، هلپ، WFP و سایر سازمان ها بخاطر فراهم آوری تسهیلات در برنامه فن و حرفه از قبیل راه اندازی تجارت های کوچک و حمایت های جانبی در حین آموزش و پس از آن تشکری و امتنان می نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: بخش فرهنگ و رسانه موسسه هلپ

 

انتخاب زبان

You are here: خانه برنامه اموزش فن و حرفه نمونه های موفق آموزش فن و حرفه داستان عبدالحمید - گروه موفق از صنف "تعمیر مبایل"