به میهن تان افغانستان خوش آمدید

نمونه های موفق آموزش فن و حرفه

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 داستان محمد حبیب - نمونه موفق از صنف خیاطی "کت و شلوار دوزی" 79
2 داستان بانو گل افروز - نمونه موفق از صنف خیاطی" کت و شلوار دوزی" 81
3 داستان عنایت الله – نمونه موفق از صنف "برق ساختمان و ترمیم لوازم منزل" 78
4 داستان طواف الدین با پنج تن از هم صنفی هایش - نمونه موفق از صنف "ترمیم کامپیوتر" 73
5 داستان سید حسین - نمونه موفق ازصنف "ترمیم کمپیوتر" 84
6 داستان خانم انیس گل، نمونه گروه موفق از صنف "خیاطی پیشرفته" 75
7 داستان خانم پریسا - گروه موفق از صنف "خیاطی پیشرفته" 281
8 داستان خانم صد گل - گروه موفق از صنف "قالین بافی" 260
9 داستان عبدالحمید - گروه موفق از صنف "تعمیر مبایل" 256
10 داستان عبدالکریم - گروه موفق از صنف "ترمیم لوازم منزل" 265
 
صفحه 1 از 2

انتخاب زبان

You are here: خانه برنامه اموزش فن و حرفه نمونه های موفق آموزش فن و حرفه