چهارمین میز گرد فن و حرفه و کاریابی در ولایت هرات

چاپ

چهارمین میز گرد فن و حرفه و کاریابی

چهارشنبه، 25 دلو 1396

چهارمین میزدگرد فن و حرفه تحت نام " خدمات کاریابی" توسط موسسه اوسا در هماهنگی با ریاست کار و امور اجتماعی، شهداء و معلولین ولایت هرات و در همکاری با موسسه هلپ جرمنی در سالون کنفرانس های کوپراتیف اقتصادی-خدماتی بانوان در ولایت هرات برگزار گردید.

آقای عبدالقیوم افغان، رییس اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات، ، آقای ذبیح الله منیب طاهری، رییس کشوری موسسه هلپ جرمنی در افغانستان، آقای یاری، معاون اتحادیه پیشه وران و نمایندگان ریاست محترم کار و امور اجتماعی، اتاق صنعتگران، انستیتوت زراعت هرات، شورای متخصصان، اتحادیه ملی کارگران، مرکز خدمات کاریابی طلوع درخشان، رییس کوپراتیف اقتصادی-خدماتی بانوان، نمایندگان موسسات WFP، PIN، GP ، DRC ،  NRC، OSAA و نهادهای جامعه مدنی درین جلسه اشتراک نمودند.

در آغاز آقای مسعود امینی – مسول پروژه موسسه حمایت پایدار در افغانستان "اوسا" - حضور اشتراک کنندگان را خیر مقدم عرض نموده و اهداف اساسی برگزاری میزگرد فن و حرفه و کاریابی را که عبارت از ایجاد شبکه نهادهای فعال در عرصه فن و حرفه، جلب حمایت های پایدار دولت از این برنامه ها، سهیم ساختن سکتور خصوصی و نهادهای مدنی و تضمین حمایت های پایدار مالی دولت و سکتور خصوصی از برنامه های فن و حرفه میباشند، را ارایه نمود.

سپس آقای عبدالستار ظریفی، آمر کار ولایت هرات پیرامون خدمات کاریابی، اهمیت آن و هماهنگی در قسمت تدوین و ارائه خدمات کاریابی بین موسسات صحبت نمود. وی گفت: زیادتر از 6000 نفر سالانه در بخش های مختلف فن و حرفه آموزش دیده و بین 60 الی  70 فیصد آنان شاغل میشوند که قسمتی از دستاوردهای بزرگ این ریاست می باشد. آقای ظریفی افزود که علی رغم تلاش های فراوانی که در راستای ارائه برنامه های فن و حرفه صورت گرفته هنوز افراد بیکار فراوانی وجود دارند اما جای امیدواری است که با تداوم و بهبود کمی و کیفی برنامه های فنی و حرفوی و خدمات کاریابی از فقر و بیکاری افراد جامعه جلوگیری صورت گیرد.

در ادامه، آقای زبیر رئوف، مدیرعمومی قوای بشری ریاست کار و امور اجتماعی، در مورد فعالیت ها و خدمات کاریابی این بخش با ذکر اعداد و ارقام مربوطه و وضعیت کار صحبت نمود. وی علاوه نمود که تعداد زیادی از کارجویان جهت استخدام به بخش های مختلف سکتور دولتی و خصوصی معرفی گردیده اند. همچنین بتعداد 32186 جواز کار در سال جاری برای متقاضیان توزیع گردیده و 7 کوپراتیف توسط موسسات تشکیل شده که در چوکات آنها 90 تن مصروف به کار شده اند. در این سال بیش از 20 کودکستان خصوصی جواز فعالیت ازین ریاست اخذ نموده اند که باعث اشتغالزایی برای حدود 300 تن از باشندگان این ولایت گردیده است.

سپس آقای سید عبدالتواب حسینی، مسوول مرکز خدمات کاریابی موسسه حمایت پایدار در افغانستان، پیرامون اهداف، ساختار، فعالیت ها و تسهیلات شغلی این مرکز برای کارجویان عمومی و فارغین برنامه های فن و حرفه موسسات هلپ و اوسا، و نیز حمایت از کارفرمایان و تحقیق و شبکه سازی بین موسسات فعال در عرصه فن و حرفه جهت هماهنگی در تدوین و ارائه برنامه های فنی و حرفوی بازاردار صحبت نمود. وی افزود که بیشتر از 3000 تن از کارجویان عمومی درین مرکز ثبت نام شده اند که از این بین حدود 1800 تن به کار شامل گردیده اند. تحقیق سالانه پیرامون حرفه های بازاردار در ولایت هرات در سال های 2016 و 2017، برگزاری سه میزگرد فن و حرفه و کاریابی،  برگزاری نمایشگاه های کاریابی برای کارفرمایان و کارجویان، راه اندازی 3 دوره آموزش قوانین کار، و برگزاری صنوف آموزشی پیشرفته برای فارغین آموزش های فن و حرفه، سایر فعالیت های عمده این مرکز را تشکیل میدهند.

 

 

در ادامه، آقای غفران، مسوول مرکز خدمات کاریابی پروگرام ملی انکشاف مهارت های وزارت کار در هرات، پیرامون فعالیت های این مرکز صحبت نمود. وی فعالیت های این مرکز را به سه بخش عمده تقسیم نمود که عبارتند از: تطبیق پروژه های انکشافی برای خانم ها (کمک های بلاعوض)، خدمات کاریابی برای کارجویان و بخش فن و حرفه می باشند. وی افزود که طی پروژه جاری این نهاد بتعداد 667 خانم از کمک های بلاعوض برخوردار گردیده اند. این کمک ها بمنظور ایجاد تجارت های کوچک به این تعداد از بانوان صورت گرفته است.

سپس اشتراک کنندگان نظریات و پیشنهادات خود را پیرامون هماهنگی و همکاری بین مراکز خدمات کاریابی و چگونگی بهبود و افزایش خدمات کاریابی در ولایت هرات بیان نمودند.

در اخیر آقای افغان، رییس اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات، موضوعات مطرح شده را جمع بندی و نتیجه گیری نمود. وی افزود این وظیفه همگانی است تا در قسمت کاریابی و ایجاد فرصت های شغلی برای کارجویان تلاش نموده و از شرکای کاری این اداره در ایجاد این فرصت ها ابراز رضایتمندی نمود. آقای افغان خاطر نشان نمود که در ایجاد زمینه کار در قریه جات نیز باید کارهای بنیادی صورت گیرد و مراکز خدمات کاریابی در سطح ولایت هرات نیز برای عموم معرفی گردند.

در اخیر با توافق شرکت کنندگان میزگرد، یک تیم کاری از بین اشتراک کنندگان تشکیل گردیده و استقامت کاری آن طی ماه های آینده تعیین گردید. این تیم کاری موظف است تا به منظور ایجاد هماهنگی های بیشتر بین مراکز خدمات کاریابی،  بهینه سازی فعالیت ها و پیگیری تصامیم اتخاذ شده فعالیت نماید.

قابل ذکر است که میزگرد اول با عنوان اهمیت فن و حرفه و نقش حمایت های دولتی و نهادهای بین المللی از آن، میزگرد دوم با ارائه یافته های کتاب تحقیقی شورای متخصصان ولایت هرات پیرامون فرصت های سرمایه گذاری و کاریابی در این ولایت و میزگرد سوم با عنوان اهمیت و چگونگی ترویج آموزش های فن و حرفه در ولایت هرات برگزار گردیده است.

 

منبع: بخش فرهنگ و رسانه موسسه هلپ