به میهن تان افغانستان خوش آمدید

برگزاری محفل فراغت شاگردان دور چهارم پروژه BMZ-AFG83

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

15 سنبله 1396

شرکت کنندگان: سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات، مسئولان دفتر اوسا، مسئولان انجمن نسوان، مسئولان انجمن اناب/معلولین، مرکز کاریابی طلوع درخشان، انستیتوت بهزاد، انستیتوت آزما، اربابان محلات نزدیک به مرکز آموزشی انصاری (رح)، 162 تن از شاگردان فارغ شده دور چهارم پروژه BMZ، حدود 200 تن از شاگردان برحال صنوف شیفت صبح انصاری، اساتید صنوف فن و حرفه انصاری، اربابان قریه قلب ناظر از طرف صنوف مکانیک عمومی و پروسس مواد غذایی در مرکز آموزشی سیار، اتحادیه صنعتگران.


این محفل با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید شروع شد. در ادامه آقای طاهری مسئول کشوری مؤسسه بین المللی هلپ جرمنی درمورد مؤسسه هلپ، پروگرام آموزش فن و حرفه، شاگردان فارغ گردیده و صنوف و شاگردان برحال صنوف فنی و حرفوی این مؤسسه در هرات و بامیان سخنانی ایراد نمودند.

بعد از آن آقای قتالی سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت هرات در مورد اهمیت فن و حرفه و میزان تاثیرگذاری آن بر زندگی مردم صحبت نمودند.

در ادامه بخش خدمات کاریابی مؤسسه همکار، اوسا (حمایت پایدار در افغانستان) درمورد مرکز کاریابی و خدمات آن به شنوندگان توضیحاتی را ارائه داشتند. در بخش بعد، یک تن از شاگردان فارغ شده و مؤفق صنف آشپزی و تهیه لبنیات درمورد آموزش هایی که در جریان صنف فراگرفته و فعالیت های پس از آن را تشریح کرد. مسئول شرکت کاریابی طلوع درخشان نیز به عنوان آخرین گوینده، قول همکاری و نوید سهولت کاریابی را در کنار مرکز کاریابی مؤسسه همکار (اوسا) به تمامی شاگردان فارغ گردیده و حتی به شاگردان برحال، دادند و از چندین وظیفه خالی که نیاز به افراد برای کار دارند را اعلان داشتند.

در اخیر نیز به طور نمونه چندین تصدیق نامه فراغت که از طرف مؤسسه هلپ، ریاست کار ولایت هرات و وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین تآیید شده بود به همراه جعبه ابزار به شاگردان فارغ گردیده اهداء شد.

در ختم محفل تیم تعلیمات، کاریابی و اساتید به اهداء باقی تصدیق نامه ها و جعبه های ابزار پرداختند که در این بین شاگردان برحال صنوف مرکز، نظاره گر این برنامه بودند. این برنامه انگیزه بالایی به این شاگردان داده و آنها را بیش از پیش تشویق به ادامه و ختم صنوف خود کردند.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: بخش رسانه و فرهنگ موسسه هلپ

 

انتخاب زبان

You are here: خانه برنامه اموزش فن و حرفه برگزاری محفل فراغت شاگردان دور چهارم پروژه BMZ-AFG83