به میهن تان افغانستان خوش آمدید

اولین میزگرد فن و حرفه در ولایت هرات - 1396

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

اولین میزگرد فن و حرفه در ولایت هرات

دوشنبه، 1 جوزا 1396

موسسه هلپ در همکاری با ریاست کارو امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت هرات و موسسه حمایت پایدار در افغانستان (اوسا) اولین میزگرد فن وحرفه را در کوپراتیف خدماتی - اقتصادی بانوان برگزار نمود.

معرفی هرات بعنوان مرکز آموزش های فن و حرفه در افغانستان و ایجاد ساختارهای پایدار در صورت عدم حضور تمویل کنندگان خارجی از جمله اهداف اصلی این میزگرد می باشد. چندین تن از مقامات عالی رتبه به شمول آقای افغان رئیس اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات، آقای خادم، رییس اتحادیه صنعتگران، آقای یاری، معاون اتحادیه پیشه وران، آقای شهیر، رییس شورای متخصصان هرات، آقای آلفرد هورن، رییس منطقوی موسسه بین المللی هلپ در افغانستان و ایران و نمایندگان ریاست محترم کار و امور اجتماعی، اتحادیه صنعتگران، اتحادیه پیشه وران، هلپ، UNHCR، DRC، NRC، DACAAR، CRDSA، OSAA، مرکز فن و حرفه افغان - ایران و نهادهای جامعه مدنی درین جلسه اشتراک نمودند.

نخست، آقای افغان، رییس اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات از اشتراک تمامی شرکای فن و حرفه در جلسه اظهار سپاس نمود. او پیرامون اهمیت آموزش فن و حرفه و نقش کلیدی آن در انکشاف اجتماعی- اقتصادی افغانستان صحبت نموده و بر تقویت آموزش های فنی و  حرفه ای تاکید نمود. ایشان خاطر نشان نمودند: ضرورتی مبرم برای کارگران ماهر در بازار کار هرات وجود دارد که تنها توسط دوره های آموزشی فن و حرفه میتواند رفع گردد. او اظهار داشت که تا کنون باتوجه به نبود همچون جلسات درگذشته، هیچ گونه هماهنگی بین شرکای فن و حرفه موجود نبوده است.

رییس منطقوی هلپ، آقای آلفرد هورن گفت: هرات ظرفیت آن را دارد تا مرکز آموزش فن وحرفه در افغانستان گردد. باتوجه به شرایط کنونی افغانستان، این کشور بیش از هر دوره ای به آموزش های فنی و حرفوی نیاز دارد. لذا این آموزش ها باید در صدر اولویت های ملی دولت افغانستان قرار گیرد. او خاطرنشان کرد که دولت باید اقدام نماید؛ ساختار های فراتر از تمویل خارجی بسازد و نباید تنها ناظر باشد که موسسات ملی و بین المللی با همکاری سکتور خصوصی چه پروژه های را تطبیق می نمایند.

همچنان آقای آلفرد علاوه نمودند: اگر تمویل کنندگان بودجه خود را قطع نمایند، مراکز آموزشی حرفوی از فعالیت باز میمانند. زمان آن رسیده است که دولت، سکتور خصوصی و سایر شرکا باید یک ساختاری را ایجاد نمایند که بواسطه آن مراکز آموزشی فن و حرفه با حمایت شرکای محلی به پیش برده شوند؛ شرکای بین المللی تنها حمایت تخنیکی و مشاوره را ارائه دهند.

در ادامه میزگرد، آقای خادم فرمودند: 12 سال پیش، 80 الی 90 درصد از کارگران ماهر شهرک صنعتی هرات خارجی بودند. خوشبختانه امروز تقریبا تمام کارگران ماهر ما افغان هستند. با این وجود، ما هنوز نیازمند متخصصان خارجی در بخش های ماشین آلات و برق صنعتی میباشیم. بر علاوه، آقای یاری، معاون اتحادیه پیشه وران گفت که 85 اتحادیه حرفه ای - 50 خدماتی و 35 تولیدی - در هرات موجود اند. او همچنین گفت که اتحادیه پیشه وران هرات آماده همکاری با فارغین آموزش فن و حرفه میباشد.

رییس شورای متخصصان، آقای شهیر گفت:" رشد نفوس افغانستان 4 درصد است به این معنی که در 25 سال آینده نفوس افغانستان دوبرابر میشود. بنابرین برای کاریابی جز آموزش فن و حرفه چه گزینه ای بهتر است!" ایشان علاوه نمودند که افغانها نباید منتظر امنیت باشند زیراکه بیشتر این حادثات ناامنی نتیجه فقر اقتصادی و بیکاری میباشد.

در اخیر آقای تواب حسینی، مسوول مرکز خدمات کاریابی هلپ جلسه را جمع بندی نموده و فعالیت های مرکز خدمات کاریابی را به معرفی گرفت. تصمیم برآن شد تا دور بعدی میزگرد فن و حرفه در شورای متخصصان ولایت هرات جهت مرور و تکمیل سازی تحقیق این شورا در مورد رشد اقتصادی در سه سکتور"صنعت، خدمات و زراعت" برگزار گردد.

منبع: بخش رسانه و فرهنگ موسسه هلپ

 

انتخاب زبان

You are here: خانه برنامه اموزش فن و حرفه اولین میزگرد فن و حرفه در ولایت هرات - 1396