به میهن تان افغانستان خوش آمدید

تحقیق پیرامون حرفه های بازاردار در بازار ولایت هرات

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

دوشنبه، ۳۱ جوزا ۱۳۹۵

فن و حرفه و مهارت های مسلکی از جمله مشاغلی هستند که مردم هرات از سالیان متمادی بدینسو در آن مصروفیت داشته و از طریق آن امرار معیشت می نمایند .صنعتی شدن و پیشرفت تکنالوژی تغییرات اساسی در بخش فن و حرفه بوجود آورده است.

در نتیجه تقاضا برای تعدادی از حرفه ها کاهش یافته اما بعضی حرفه ها با تغییرات ساختاری، خود را با شرایط بازار وفق داده و همچنان تعدادی حرفه های جدید به بازار کسب و کار وارد گردیده است. تطابق با تغییرات فوق مستلزم تحقیقات دوامدار و قاعده وار در قسمت فن و حرفه میباشد.

به همین لحاظ، در سال ۱۳۹۴، تحقیقی در زمینه حرفه های بازاردار در هرات انجام شد که  نشان دهنده وضعیت فعلی حرفه ها در سطح شهر هرات میباشد. این تحقیق به کمک مالی و تخنیکی موسسه هلپ جرمنی، در هماهنگی با ریاست محترم کار و امور اجتماعی ولایت هرات، با مشارکت دانشکده اقتصاد دانشگاه هرات و موسسه حمایت پایدار در افغانستان انجام شد.

نتایج این تحقیق نشان دهنده حرفه های اشباع و غیر اشباع در بازار کار هرات بوده، بنابراین می تواند منحیث یک مرجع به منظور شناسایی حرفه های مورد نیاز بازار جهت ارائه در مراکز فنی و حرفوی ریاست کار و امور اجتماعی، موسسه هلپ و سایر موسسات همکار مورد استفاده قرار گیرد. در تحقیق حاضر سعی برآنست تا حرفه های نو شناسایی شده و همچنان حرفه های موجود که نیاز به تحول دارند مورد بررسی قرار گیرند.

گزارش این تحقیق از لینک ذیل قابل دانلود می باشد.

تحقیق پیرامون حرفه های بازاردار در بازار ولایت هرات

منبع: بخش رسانه و فرهنگ موسسه هلپ

 

انتخاب زبان

You are here: خانه برنامه اموزش فن و حرفه تحقیق پیرامون حرفه های بازاردار در بازار ولایت هرات