به میهن تان افغانستان خوش آمدید

لینک های مفید

 

لیست سایت های ارگان های دولتی و موسسات کاریابی در افغانستان

 

نمایش # 
# لینک وب بازدیدها
21   Link   وزارت شهر سازی و مسکن
1105
22   Link   وزارت امور زنان
1136
23   Link   وزارت احیا، و انکشاف دهات
1073
24   Link   وزارت کار و امور اجتماعی
1067
25   Link   وزارت اقتصاد
1554
26   Link   وزارت صحت عامه
935
27   Link   کمیسیون مستقل انتخابات
1303
28   Link   کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
1360
29   Link   جامعه متخصصین افغانستان
1398
30   Link   اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان
910
31   Link   هوا شناسی افغانستان
1961
32   Link   موسسه کاریابی افغانستان
2165
33   Link   موسسه کاریابی اکبر
1643
34   Link   شاروالی ولایت هرات
1425
صفحه 2 از 2

انتخاب زبان

You are here: خانه لینکها