به میهن تان افغانستان خوش آمدید

لینک های مفید

 

لیست سایت های ارگان های دولتی و موسسات کاریابی در افغانستان

 

نمایش # 
# لینک وب بازدیدها
21   Link   وزارت شهر سازی و مسکن
1156
22   Link   وزارت امور زنان
1198
23   Link   وزارت احیا، و انکشاف دهات
1133
24   Link   وزارت کار و امور اجتماعی
1131
25   Link   وزارت اقتصاد
1607
26   Link   وزارت صحت عامه
991
27   Link   کمیسیون مستقل انتخابات
1370
28   Link   کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
1416
29   Link   جامعه متخصصین افغانستان
1457
30   Link   اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان
966
31   Link   هوا شناسی افغانستان
2023
32   Link   موسسه کاریابی افغانستان
2235
33   Link   موسسه کاریابی اکبر
1705
34   Link   شاروالی ولایت هرات
1481
صفحه 2 از 2

انتخاب زبان

You are here: خانه لینکها