به میهن تان افغانستان خوش آمدید

لینک های مفید

 

لیست سایت های ارگان های دولتی و موسسات کاریابی در افغانستان

 

نمایش # 
# لینک وب بازدیدها
21   Link   وزارت شهر سازی و مسکن
1061
22   Link   وزارت امور زنان
1085
23   Link   وزارت احیا، و انکشاف دهات
1029
24   Link   وزارت کار و امور اجتماعی
1013
25   Link   وزارت اقتصاد
1519
26   Link   وزارت صحت عامه
893
27   Link   کمیسیون مستقل انتخابات
1245
28   Link   کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
1319
29   Link   جامعه متخصصین افغانستان
1344
30   Link   اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان
867
31   Link   هوا شناسی افغانستان
1908
32   Link   موسسه کاریابی افغانستان
2126
33   Link   موسسه کاریابی اکبر
1583
34   Link   شاروالی ولایت هرات
1378
صفحه 2 از 2

انتخاب زبان

You are here: خانه لینکها