به میهن تان افغانستان خوش آمدید

هلپ در یک نگاه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


اساس نامه

هلپ -کمک برای خودکفایی- يك موسسه  خيريه غير دولتي بوده كه در محكمه حقوقی آلمان در شهر بن و درچندین کشورمیزبان مثل افغانستان و ایران ثبت و راجسترگرديده است. هلپ در سال1981 توسط اعضاي مربوطه تمام نمايندگان احزاب پارلمان آلمان ودیگر شخصیت های عالی رتبه آلمان تأسیس گردید.

هلپ فعاليت هاي خود را با فراهم آوري كمك هاي انسان دوستانه برای مهاجرين افغان در پاكستان و ایران آغاز نمود و بزودی به فعاليت های انکشافی تغییر مسیر داد. هلپ بدون در نظر داشت زبان، مليت، عقيده و تبعیض به مستحقين کمک و حمایت های انکشافی فراهم می نماید و بر اساس نیاز و درخواست شرکای کاری و اجتماعات آسیب پذیر جهت همکاری منصفانه و شفاف فعالیت های خود را اولویت بندی می کند.

هلپ امروزه

درجریان 35 سال گذشته،  موسسه هلپ كمك هاي خود را گسترش داده و امروز در سطح جهاني فعاليت می نماید. هلپ در فراهم آوری کمک های اضطراری و برنامه های انکشافی فعالیت نموده و درصدد آنست تا کمک های عاجل را در جهت كمك به خودکفایی جامعه مرتبط سازد. هدف آن تشويق جوامع مصيبت زده ناشی از تحولات سیاسی و دیگر مصائب براي تقویت بخشيدن توانایی آنان و بهترساختن شرایط زندگی شان با اهداف طویل ا لمدت می باشد. بطور مثال، هلپ برنامه های آموزشی فن و حرفه با کیفیت واستندرد عالی را بمدت 6 تا 12 ماه مطابق با نیاز بازار در حرفه های مدیریت اداره، طراحی و دوخت لباس، آرایشگری، ترمیم لوازم منزل، نلدوانی (لوله کشی)، اداره و حسابداری و دیگر مهارت های بازاردار ارائه می نماید و در تقویت و ارتقای ظرفیت اجتماعات و کارمندان ارشد دولتی درسطح شهر و ولسوالی ها فعالیت می کند.

با این روش مشارکتی هلپ با شرکا و سازمانهاي غیر دولتی بومی همكاري نزدیک دارد بخاطریکه این شرکاء با شرایط، فرهنگ و نیاز های محلی آشنایی کامل دارند. لذا هلپ مکمل تلاش های محلی بوده و در زمان نیاز با مساعدت و مشاوره آنها را حمایت می نماید. با رسیدگی به نیازهای فوري و عاجل انسانی، هلپ در تلاش آنست تا در پهلوی مبارزه با علل  مصائب، راه حل هاي طولاني و دوامدار را نيز براي مشكلات مردم آسيب ديده جستجو نماید.

در راستای این تلاش های دوامدار براي موثريت بيشتر وتطبیق بهتر فعالیت ها، هلپ با سازمان های ملی و بین المللی و سازمان های ملل متحد همکاری می نماید و در عین حال عضو سازمان اعانه بین المللی بنام " آلمان کمک میکند" می باشد.

فعالیت های هلپ در افغانستان:

برنامه بازگشت، آموزش فن وحرفه و ادغام مجدد افغان ها از ایران و اتحادیه اروپا:

این پروژه بر اساس ساختار های بنیادی، نیروی انسانی توانا، روابط نیکو با ادارات دولتی و نهاد های جامعه مدنی در ولایات هرات و بامیان و فعالیت های مقدماتی در ایران، طرح ریزی شده است.

پروژه فن و حرفه موسسه هلپ از جنوری 2008 شروع و الی دسامبر 2016  ختم می گردد. این پروژه با احتمال زیاد الی  2020 تمدید می گردد.  هلپ با كمك تمویل کنندگان اصلی خویش – اتحادیه اروپا، دولت آلمان / وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی آلمان و برنامه جهاني غذا – و شرکای محلی خویش  بيش از 1000 مستفيد را هر سال در 16 حرفه بازاردار آموزش داده، تسهیلات شغلی فراهم نموده و از ادغام آنها در كشور آبائي شان بصورت دوامدار حمایت می نماید تا مستفیدین بتوانند در باز سازي افغانستان سهم گیرند.

برنامه ارتقاي ظرفيت كارمندان ارشد دولتي و فعالین جامعه مدنی  در سطح شهر و ولسوالي های ولایات هرات و بامیان- اين برنامه دوامدار با ارائه دوره های آموزشی 6 ماهه و سمینار های ویژه ی مدیریت دوران پروژه و رهبری، ترويج حكومت داري خوب، مؤثريت و شفافيت در مدیریت و  پاسخگویی  كمك مي كند. پروژه ارتقای ظرفیت که توسط وزارت خارجه دولت المان تمويل گرديده در 2008 اغاز و احتمالاً الی 2020 ادامه می یابد.

شرکای کاری محلی: ما در تمام فعالیت های پروژوی خود با دو موسسه محلی غیردولتی – موسسه حمایت پایدار در افغانستان (اوسا) در هرات و موسسه فردای بهتر در افغانستان (اوبتا) در بامیان - که ثبت و راجستر وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان می باشند، همکاری می نماییم.  این شرکای محلی تمام پروژه یا بخش های عمده پروژه را بعهده گرفته و تطبیق می نمایند.

فعالیت های موسسه هلپ در ایران:

موسسه هلپ از نوسازی و بازسازی شهر بم بعد از زلزله شدید در سال 2004 الی 2006 حمایت نمود. هلپ از سال 2007 بدینسو در ایران ثبت و راجستر گردیده و تعهد آن حمایت از افغانهای مقیم ایران می باشد. هم اکنون تقریباً 3 میلیون افغان – یک میلیون بصورت قانونی که کارت آمایش دارند و دو میلیون دیگر بصورت غیر قانونی و در شرایط سخت – در ایران زندگی می کنند.  هدف اصلی موسسه هلپ فراهم آوری "آموزش و بازگشت" می باشد. تجربه هلپ نشان داده که بازگشت به وطن و ادغام اجتماعی- اقتصادی افغان ها در مناطق آبائی شان بهترین گزینه برای ایران، افغانستان و خود مهاجرین می باشد. ایران نمی تواند مسوولیت این توده عظیم مهاجرین را بدوش بکشد ازینرو هر هفته صدها مهاجر افغان غیرقانونی را متاسفانه بدون هماهنگی با دولت افغانستان، موسسات ملل متحد و نهاد های غیر دولتی ردمرز می نماید.  از جانب دیگر، دولت افغانستان برای رشد و توسعه در سکتور های اقتصادی همچو بخش های تولیدی، صنعتی، گردشگری، تعلیمی و بصورت کل برای بازسازی افغانستان به کارگران ماهر و تحصیل کرده نیاز دارد. درهمین راستا هلپ در حال راه اندازی یک پروژه بزرگ فن و حرفه برای 1200 افغان و 1200 ایرانی در شهر شیراز است. این پروژه شامل دوره آموزشی ویژه برای معلولین، راه اندازی یک مرکز فرهنگی و کودکستان ایرانی-افغانی و آموزش های جلوگیری از ایدز می باشد.

بودجه

منحیث یک موسسه خیریه، هلپ برای تطبیق  پروژه ها و برنامه های خویش متکی به اعانه های مردم می باشد. علاوه بر آن، هلپ به كمك  دولت آلمان، اتحاديه اروپا و احزاب سومی نیز متکی میباشد. تمويل كنندگان هلپ عبارتند از:

-         اتحادیه اروپا / Europaid

-         اداره كمك هاي بشردوستانه كميته اروپا  ECHO /

-         وزارت امور خارجه آلمانAA /

-         وزارت  همكاري هاي اقتصادي و انكشافي آلمان BMZ /

-         سازمان ملل متحد : UNHCR, UNICEF, WFP

كنترول مالي

منحيث يك سازمان خيريۀ راجستر شده، هلپ خود را به رعایت بالاترین استندرد های شفافیت ملزم می داند. هلپ عضوكميته امداد رساني آلمان است. برای شفافیت مدیریت مالی و استفاده بهینه از اعانه های جمع آوری شده خویش،  این موسسه سالیانه بصورت داوطلبانه میزبان تفتیش مالی از  موسسه فدرال مركز اجتماعي برلین “DZI” می باشد. تصدیق نامه های صادر شده توسط سازمان  DZI تصدیق کننده اعتبار و مدیریت خوب موسسه هلپ می باشد.

اعضاء هيئت مديره هلپ

-  رودلف بندیگ (رئيس)                     عضوقبلي پارلمان آلمان

-  كلوس يورگين هيدرك (معاون)           عضو قبلي پارلمان اروپا و وزيرBMZ

رؤسای اجرایی  هلپ: کارین سیتله / هاینس بیچ

موقعیت در جرمنی

سرک رویتر شماره 159- D- 53113 Bonn

تليفون: 49228915290+

فكس: 492289152999 +

وبسایت: www.help-ev.de

دفتر ساحوی برای افغانستان و ایران: هرات در افغانستان و شیراز در ایران

وبسایت: www.welcomehome.af

با ما در افغانستان با ایمیل آدرس آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید در تماس شوید.

منتظر همکاری باشما می باشیم.

آلفرد هورن، تمیم اسلمی و ذبیح الله منیب طاهری /  مسوولین موسسه هلپ در ایران  و افغانستان

آکتوبر 2016

 

انتخاب زبان

You are here: خانه درباره هلپ